Menu

Nørrebro Uniteds 6 Træner bud

Udarbejd et varieret træningsprogram

Børnene elsker et varieret træningsprogram. Gentagelser og genkendelighed for børnene kan også være rart, men med små justeringer kan træningsøvelser varieres, så børnene oplever at der sker noget nyt hver gang de er til træning

Træningen skal indeholde så mange boldberøringer som muligt

Mange boldberøringer styrker indlæringen af tekniske færdigheder. Mange boldberøringer på små områder styrker børnenes motoriske og tekniske færdigheder. Børnene kommer IKKE til fodbold for at stå i kø. Spil i små grupper, gerne 3 mod 3, for at øge antallet af boldberøringer.

Ingen spillere er vigtigere end andre

Ingen spillere er vigtigere end andre – alle skal inddrages lige meget i fællesskabet uanset fodboldmæssige færdigheder. Den gode træner formår at udvikle alle spillere lige meget og ikke kun de gode på holdet.

Udvikel spil intelligens gennem dialog

Spilintelligens udvikles når træneren stiller åbne spørgsmål, og lader spillerne finde svarene på banen. Mange voksne forsøger, i bedste hensigt, at vejlede børnene, i såvel træning som kamp, ved positive og negative tilråb. Skal børnene imidlertid have en chance for, at udvikle deres egen sans for spillet, bør trænere som forældre undgå, at råbe løsninger til børnene til træning og kamp. En sammenligning kan tages fra klasselokalet, hvor læreren vejleder børnene i stavning, matematik osv., men selv lader dem finde løsningerne.

Sæt rammerne for et sundt fællesskab

Træneren er ansvarlig for, hvordan spillerne opfører sig i forhold til hinanden og eventuelle modstandere. Rummelighed er godt, men klart definerede rammer og grænser for f.eks. sprogbrug og adfærd er nødvendige for at skabe en sundt fællesskab. Ofte vil trænere, forældre og spillere have et stort fokus på fejl. Men fejl er nødvendige for læring. Det er derfor ikke forkert at lave fejl til træning eller kamp, men vigtigt at lære af fejl og succesoplevelser for, at stimulere læring og skabe sunde fællesskaber.

Kampe handler om at blive bedre og lære noget nyt

Fodboldkampe for børn handler primært om at blive bedre til fodbold – ikke at vinde kampene. Ikke fordi vi ikke vil vinde, men det er vigtigt at kunne tænke langsigtet, og ikke bare et par timer frem. Alle spillere skal have lige mulighed for at deltage i kamp, dvs. at de dygtigste spillere ikke skal spille flere kampe end de andre, fordi de nu og her er dygtigere til fodbold. Alle spillere skal spille minimum en halv kamp, når de er udtaget til kamp. Alle spillere skal udfordres til kamp, og det er derfor vigtigt at hjælpe børnene individuelt ift. at finde nye udfordringer fra kamp til kamp. For skabe nye udfordringer til spillerne opfordrer vi den gode træner til, at lade børnene spille på forskellige pladser til hver kamp.