Menu

Nørrebro Uniteds Grønne rødder

I det følgende vil vi gennemgå principper og værdier for det frivillige arbejde i Nørrebro United. Principper og værdier, der grundlæggende skal sikre, at alle dele af vores organisation spirer og vokser ud fra et fælles ønske om at skabe stærke sociale fællesskaber på tværs af køn, kultur, etnicitet og social status. Vi er en mangfoldig forening med et gennemgående solidarisk hensyn til samfundets børn og unge. Det er dem, vi er her for, det er dem, vi arbejder for, og målet er at danne individer, der på baggrund af respekt, tolerance, ydmyghed og solidaritet kan bidrage aktivt til dannelsen af vedholdende og bæredygtige relationer for både dem selv og andre.

Så mange som mulig, så længe som muligt

Vi skal have så mange som muligt til at deltage i foreningen så længe som muligt. Det er det, vi måler os på. Vores frivillige indsats skal derfor tilrettelægges sådan, at den inkluderer flest muligt. Vi har størst succes, når vi formår at opretholde tilknytning til de børn, der har sværest ved at deltage i frivillig foreningsaktivitet.

Boldspil som redskab

Boldspil og holdsport er et redskab til at skabe stærke sociale fællesskaber. – For ud af stærke fællesskaber udspringer stærke individer. Vi øver os for at dygtiggøre os i, hvordan vi kan være den bedst mulige holdkammerat overfor hinanden. Vi bruger boldspil og holdsport som platform til at lære, hvordan mennesker kan omgås i respekt og tolerance overfor hinanden og lære, hvordan børn og unge kan gå til idrætsaktiviteter sammen.

Træning for alle

Vi laver træning for alle. Alle børn er velkomne, og vi vil have alle med. Der er ikke nogen børn eller unge, der ikke kan være med. Hvis børn og unge kommer til vores aktiviteter, så er det, fordi de vil være med. Nogle børn og unge har svært ved at gå til idrætsaktiviteter, derudaf skal vores rammer tilpasses, så selv de kan være med.

Drømme og Leg

Vi vil lege og drømme. Vi skal turde udforske og afprøve nyt, og vi skal turde at udstille os selv for børn og unge og lege og drømme med dem. Vi skal understøtte børn og unges drømme og hjælpe børn og unge til at tage deres egne håb og ønsker alvorligt og virke efter dem. Samtidig skal vi lære dem at lege sammen og lære dem at give plads til hinandens håb og forventninger.

Tryghed og sammenhold

Vi skal gøre børn og unge trygge i deres fællesskab med hinanden. Det skal gøre den forskel, at børn og unge tør afprøve og udforske nyt. Nye øvelser og nye idrætsgrene. De skal turde at fejle, fordi det sker i et fællesskab, der skaber tryghed for den enkelte. Nødvendig tryghed der gør det sikkert for barnet eller den unge at optræde og udstille sig selv i fællesskabet.

Ansvar og Ejerskab

Vi har alle ansvar, og vi skal alle tage ejerskab for foreningen, dens hold og vores børn og unge. Foreningen kan i sig selv ikke gøre en forskel for nogen. Forudsætning for forandring er, at vi selv tager ansvar og forsøger på at udvikle vores forening. Vi har alle ansvar for foreningens aktiviteter, og vi kan kun gennem dialog hjælpe hinanden med forbedre dem. Derfor har alle pligt til at ytre sig og pligt til at søge at skabe ønskede forandringer. Al magt til de aktive. Du er klubben, du er foreningen.

Deltagende Forældre

Vi arbejder ud fra begrebet deltagende forældre og har brug for deres engagement. Vi har brug for alle mennesker omkring hold og forening. Alle kan bidrage med noget og alle kan noget, som er til gavn for os andre. Vores børn og unge har brug for, at forældre tager aktivt medejerskab for holdet, årgangen og foreningen. Det er sådan vi lærer børn og unge selv at tage ansvar for deres forening.

Nørrebro United: En Fælles Opgave

Vi er sammen som klub, årgange og som hold. Vi skal have konstant fokus på, hvordan vi kan deltage og opsøge interaktion med det store fællesskab og de andre hold på tværs af køn, alder og idrætsgren. Som træner og forælder, som holdleder, årgangsansvarlig og frivillig har du ansvaret for at bringe børn og unge sammen med andre på kryds og på tværs. Vores hold og årgange skal åbne sig mod hinanden og lære børn og unge åbent og aktivt at opsøge større fællesskaber.