Menu

Børne- og ungdoms træner

Som børne- og ungdoms træner I Nørrebro United er det din opgave at planlægge og organisere træningen med udgangs punkt i klubbens overordnede ønsker.

På hver årgang er der en række holdmed op til 12 - 18 spillere på hvert.Vi tilstræber at holdene er jævnbyrdige og vi tilstræber at der er minimum 2 voksne trænere pr. hold, og en holdleder.

Vi ønsker i Nørrebro United at skabe et positivt fællesskab som grundlag for mange spændende oplevelser med fodbolden som udgangspunkt.

  • Vi ønsker i Nørrebro United at træningen tager udgangspunkt i at alle spillere har en bold tilrådighed gennem det meste af træningen
  • Vi ønsker i Nørrebro United et trænings miljø hvor den enkelte spiller gennem lege med og uden bold udvikler sine grundlæggende motoriske og tekniske færdigheder
  • Vi ønsker i Nørrebro United et trænings miljø hvor den enkelte spiller opdager betydningen af at være en god holdkammerat og af at hjælpe hinanden med det der er svært
  • Vi ønsker i Nørrebro United et trænings miljø hvor glæden ved spillet udvikles gennem lege og øvelser med bolden individuelt såvel som sammen med holdkammeraterne.
  • Vi ønsker i Nørrebro United et trygt trænings miljø med stabile og genkendelige rammer og med faste voksne omkring holdene
  • Vi ønsker i Nørrebro United et trænings miljø hvor spillerne får mulighed for at være sammen med deres kammerater, uden nogen selektering til 1. og 2. hold.

I Nørrebro United deltager vi i DBU Københavns børne- og ungdoms turneringer/stævner. Vi går ind til kampene med fokus på den enkelte spillers spillemæssige udvikling frem for på resultatet af kampene

  • Alle spillere i en trænings gruppe skal, uden hensyn til niveau, over en sæson, forår og efterår, tilbydes deltagelse i lige mange kampe/stævner.
  • Alle spillere der er med til kamp/stævne skal, uden hensyn til niveau, have lige meget spilletid
  • Der skal ikke flere spillere med til de enkelte kampe/stævner, end at alle får godt med spilletid
  • Alle spillere skal have mulighed for at prøve det offensive såvel som det defensive spil.

Under kampene skal spillerne selv have mulighed for at vælge løsninger uden indblanding fra trænere og forældre. Spil situationer gennemgås, med udgangspunkt i børnenes egne oplevelser af et kampforløb, i pausen og efter kampen.