Menu

Håndbold

Velkommen til Nørrebro Uniteds Børne og Ungdomsafdeling.

Fra august 2017 har Nørrebro United i samarbejde med DIF get2sport og Dansk Håndbold Forbund – Håndbolden tilbage til København, opstartet en ny afdeling i klubben. Håndbold er overskriften. Tilbuddet er for alle børn og unge både piger og drenge i alderen 4 – 17 år. Så har du lyst til at prøve at spille håndbold, så skriv dig op her.

Der er ingen venteliste, og vi starter hold op efterhånden som vi får tilmeldinger og trænere nok. Klik på tilmelding og vælg Håndbold og skriv dig op! Vi kontakter dig, så snart vi kan starte et hold. Der skal være 2-4 trænere/holdledere på et hold og omkring 10 -15 spillere. Kender du en træner, der mangler et hold, så bed dem endelig tage kontakt til os.

Træningen vil foregå i de sene eftermiddagstimer og tidlige aftentimer alt efter alder. Således vil de yngste træne tidligst. Træningen vil primært foregå I Korsgadehallen og på Nørrebro Park skole. Dog kan enkelte hold blive startet op i andre faciliteter som Nørrebrohallen, Hillerødgadehallen eller i vores klubhus på Husumgade 44, baghuset

Kontingentet er 220 kr. pr kvartal. Efter opstart på dit nye hold, vil du få tilsendt en mail med vejledning til, hvordan du betaler. Ved endelig indmeldelse og opstart vil du blive opkrævet et indmeldelsesgebyr på 125 kr. i stedet for indeværende kontingentbetaling.

Som en del af Nørrebro United

Håndboldafdelingen oprettes i Nørrebro United. Nørrebro United startede i 2008 som en fodboldklub med det formål at tilbyde sunde idrætsfællesskaber til børn og unge på Nørrebro. Nørrebro United er en klub, hvor vi først og fremmest bruger bolden som et redskab til at danne børn og unge til aktiv deltagelse i lokalsamfundet, og bruger sporten som redskab til at skabe stærke sociale fællesskaber mellem børn og unge på tværs af alder, køn, kultur, etnicitet og social status. Det er skønt at vinde, og det vil vi, men vi er her ikke for at blive de bedste til sporten. Vi er her for at blive de bedste til at være klubkammerater med hinanden.

Kort info

  • Vi tilbyder som udgangspunkt 1-2 træningspas om ugen alt efter alder. Til og med 8 år tilbydes træning en gang om ugen.
  • Holdene vil blive tilmeldt turneringer under Dansk Håndbold Forbund. Som udgangspunkt træner nyopstartede hold i et halvt år inden hold tilmeldes til turnering.
  • Vi arbejder ud fra begrebet deltagende forældre. Det betyder, at vi er dybt afhængige af forældre, der vil støtte op om holdene og gå til hånde. På alle hold skal der oprettes et forældreråd. Rådet har til formål at lave sociale aktiviteter for holdet 4 gange om året. Det være sig overnatninger i klubben, udflugter mv. Der er kunstnerisk frihed.
  • Vi vil tilstræbe at arrangere årlige ture til ind eller udland for de ældste børn og unge i klubben. Dette med henblik på deltagelse i internationale og nationale stævner med overnatning. Deltagelsen beror blandt andet på brugerbetaling.

Har du spørgsmål, så kontakt venligst Nørrebro United på:

haandbold@nbunited.dk eller på telefon + 45 20 45 84 24

Vi glæder os til at kunne tilbyde Håndbold til dig, og vi ser frem til din tilmelding.

 

De Bedste Hilsner

Nørrebro United - Lokal og Social