Menu

Indmeldelse Dans

image

Nørrebro United Dans

Nørrebro United tilbyder igen Hip hop/street-dance for piger og drenge 7 – 10 år i danselokalerne på Husumgade 44. Undervisningen vil blive varetaget af 2 elever fra den økologiske produktionsskole og en professionel danser. Danseholdenes størrelse vil være omkring 10-15 børn per hold. Hvis ikke der er tilmeldte nok, bliver danseholdene ikke til noget. Så skynd dig at melde dit barn til! Der vil både være et dansehold onsdag og torsdag og tilmeldingen vil forgå enkeltvis. Hvis du ønsker at danse både onsdag og torsdag skal du derfor lave to tilmeldinger.

Når du melder dig i danseafdelingen gennem vores hjemmeside skriver du dig i første omgang op til at blive inviteret til at starte på et dansehold. Hvis der er mere end 15 børn per hold opretter vi en venteliste. Vi forventer at opstarte holdene seneste midt i marts. Du vil modtage mere information omkring dette når vi har en dato.

Kontingent vil være Nørrebro Uniteds normale kontingentsats på 220 kr. per kvartal. Første kontingent indkrævning for dansemedlemmerne vil være d. 20. april 2018. Herefter vil man betale kontingent ind til man melder sig ud.

Tilbuddet gælder for alle, hvad enten man allerede er medlem i Nørrebro United eller helt nye i foreningen. Al danseundervisning forgår på 2. sal i Nørrebro United lokaler på Husumgade 44.

 

 

 

Dans i Nørrebro United

Dans i Nørrebro United udspringer fra et samarbejde mellem danselinjen på den Økologiske Produktionsskole og Nørrebro United. Formålet med dette samarbejde er at kunne tilbyde en undervisningsmulighed for Produktionsskolens elever hvor de opnår værdifuld erfaring som undervisere og på længere sigt kan opnå fast beskæftigelse som danseundervisere.

Nørrebro United har udvalgt de bedst egnede elever til opgaven som undervisere og ansat en professionel danser med undervisningserfaring som vejleder for eleverne. Dermed håber vi at skabt de rette forudsætninger for at udvikle elevernes potentiale og sikre et trygt og sjovt undervisningsrum for de børn og unge som kommer i Nørrebro United.

Selve dansekonceptet vil derfor være i en konstant udvikling og indholdet vil blive udviklet i forlængelse af elevernes og vejlederens samarbejde og erfaringer.

Hvorfor dans i Nørrebro United?

Et af Nørrebro Uniteds mål, er at tilbyde sportslige aktiviteter for børn og unge i lokalområdet til gavn for deres sundhedsmæssige, sociale og alment dannende udvikling. Yderlig har der tidligere været frivillige kræfter i Nørrebro United der oprettede danseforløb for børn der elskede at danse, hvilket var starten til at dans i Nørrebro United blev igangsat.

Derudover har vi Nørrebro United en dansesal i vores klublokaler og samarbejdet med den Økologisk Produktionsskole giver mulighed for, at rekruttere motiverede unge undervisere til at varetage træningen. Vores mål er, at vi med tiden, kan tilbyde dans til børn og voksne i alle aldre. Hvis du vil være med til at sætte dit præg på hvordan dansen i Nørrebro United skal tage form, er du meget velkommen. Hvis du er interesseret skal du skrive en mail til kontor@nbunited.dk