Menu

Klub Info

Nørrebro United blev etableret i 2008 som en del af Nørrebro Park Kvarterløft  

Klubben opstod i et samarbejde mellem Nørrebro Park Kvarterløft og DBU København og omkringliggende skoler, fritidsklubber og fritidshjem.

Der blev givet midler fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Nørrebro Park Kvarterløft til opstart af klubben.

I de første år blev klubbens træning og kampe afviklet hvor der nu var muligt af finde lidt græs i Nørrebro parken

I sommeren 2012 kunne Nørrebro United tage 2 ny etablerede 7M kunstgræsbaner i Nørrebroparken i brug som ny hjemmebane. Siden er der også kommet en 11M kunstgræsbane i  Mimersparken

Nørrebro United har klublokaler på den gamle Havremarken Skole, Husumgade 44 Baghuset, 2200 Kbh N

 

 

 

 
Kontingent sats 2018    
Børne og Ungdomskontingent U5-U19 kr. 220,- pr. kvartal
Seniorkontingent kr. 275,- pr. kvartal
Indmeldelse kr. 125,-  
 
Medlemstal 2017    
Børne og Unge 1095 medlemmer
Senior 537 medlemmer
Ialt 1632 medlemmer