Menu

Bestyrelse

Nørrebro United  ledes af en bestyrelse der vælges for en et årig periode på klubbens generalforsamling

Bestyrelse er på 4 til 9 personer, og konstituerer sig efter valg med:

  • Formand.
  • Næstformand.
  • Kasserer.
  • En repræsentant for ungdomsafdelingen.
  • 0 – 5 Menige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, uddeleger ansvar og nedsætte udvalg efter behov

Hvis andet ikke er angivet ved udsendelse af dagsorden, er bestyrelsens møder åbne for klubbens medlemmer.