Menu

Mangfoldige foreninger

Mangfoldige foreninger – Udvikling af foreningsliv

Nørrebro United arbejder lokalt og socialt. Derfor har Nørrebro United i samarbejde med Nørrebro Idrætsråd søgt midler hos Områdefornyelsen ved Blågårds Plads. De næste 2 år, vil vi etablere og udbyde nye foreningsaktiviteter til børn og unge fra indre Nørrebro. Derudover vil vi arbejde for at nye og andre københavnske foreninger får fodfæste i området omkring Blågårds Plads således at viften af foreningstilbud til lokale børn og unge bredes ud.

Indsatsen går under navnet Mangfoldige foreninger, og indsatsen støttes af puljen ”Skolen som driver”, hvilket betyder, at indsatsen skal udvikles i samarbejde med de forskellige børne- og ungeaktører, der figurerer på indre Nørrebro. Håbet er, at dannelsen af partnerskaber mellem fritidshjem/klubben, socialforvaltning, skoler mv. kan skabe tilvækst til de involverede foreninger, samt at antallet af foreningsaktive børn og unge på Nørrebro hæves. Indsatsen er karakteriseret som en formidlingsindsats, der skal skabe kontakt mellem foreninger, børn og unge, faciliteter og forvaltningerne på børne – og ungeområdet på indre Nørrebro.

Mere konkret skal indsatsen skabe bedre mulighed for aktivitetsudvikling blandt de involverede foreninger, så det i sidste ende er til gavn for Nørrebros børn og unge. En væsentlig del af det lavpraktiske arbejde omhandler derfor anskaffelse – og distribution af idrætsfaciliteter, indkøb af relevante materialer og rekvisitter, samt opstart af foreningsaktiviteter og annoncering til børn og unge, eksempelvis gennem samarbejde med skoler, fritidshjem, klubber mv. Vi forsøger at etablere kendskab mellem forening og forvaltning og formidler, mægler og støtter parterne i at danne samarbejder, som foreningen kan få gavn af, og som er inden for rammen af den pågældende forvaltnings råderum og muligheder, og som selvfølgelig gør flere børn aktive i Nørrebros lokale foreningsliv.

For de involverede foreninger er der derfor et krav om, at aktiviteten rettes mod alle børn og unge i lokalområdet. En forening, der er en del af indsatsen, vil eksempelvis skulle indgå et samarbejde med socialforvaltningen om inklusion af socialt udsatte børn og unge i aktiviteten. Endvidere er det en forudsætning, at aktiviteten retter sig mod bredden inden for den pågældende sport, idræt eller andet. Det handler om at få så mange børn og unge til at være aktive deltagere i foreningslivet, så længe som muligt. For at understøtte den rummelighed i aktiviteten tilbydes deltagende foreninger vejledning og støtte ift. økonomi og organisation.

Indsatsen har særligt fokus på følgende:

  • Inddragelse af unge som frivillige
  • Inklusion af socialt udsatte i foreningslivet
  • Pigeidræt
  • Idræt for 4 - 6-årige

Bedste håb for indsatsen er at op mod 500 flere børn bliver foreningsaktive som følge af forløbet.

Nørrebro Idrætsråd

Stevnsgade Basket, SheZone, Global Kidz, Nørrebro United og Nørrebro Taekwondoklub

 

Foreløbige samarbejdsforeninger

Nørrebro Bokseklub, SIK Fight – Samarbejde om reklame og rekruttering

Nørrebro Skakklub – Samarbejde om reklame og rekruttering

Nørrebro Spejder – Samarbejde om reklame og rekruttering

Københavns Floorballklub – Samarbejde om opstart af satellit på Indre Nørrebro

Jokokan Karate – Samarbejde om faciliteterne på Nørrebro Parkskole

Nørrebro United Håndbold

 

Indsatsen arbejde løbende for at finde flere samarbejdsforeninger.

Indsatsen blev etableret i oktober 2017 og løber 2 år frem.

 

Kontakt

Niels Bugge – Nielsogbugge@gmail.com