Menu

Grønne rødder

I Nørrebro United har vi gennemgående principper og værdier for det frivillige arbejde, der grundlæggende skal sikre, at alle dele af vores organisation spirer og vokser ud fra et fælles ønske om at skabe stærke sociale fællesskaber på tværs af køn, kultur, etnicitet og social status.

Vi er en mangfoldig forening med et gennemgående solidarisk hensyn til samfundets børn og unge. Det er dem, vi er her for, det er dem, vi arbejder for, og målet er at danne individer, der på baggrund af respekt, tolerance, ydmyghed og solidaritet kan bidrage aktivt til dannelsen af vedholdende og bæredygtige relationer for både dem selv og andre.