Menu

Børne- og ungeudvalg

18. juni 2018 kl. 22:32
Nyt initiativ til opstart af et Børne- og ungeudvalg i Nørrebro United

Opstart af Børne- og ungeudvalg i Nørrebro United

I forlængelse af klubbens Vision og Strategiplan 2018 er der taget initiativ til at opstarte et Børne- og ungeudvalg i Nørrebro United. Formålet med udvalget er at udvikle og styrke klubbens Børne- og ungdoms arbejde og få flere frivillige kræfter inddraget heri.

Det første skridt er, ud fra Vision og Strategiplan 2018s punkt ”Højnelse af kvaliteten i eksisterende tilbud”, at få konkretiseret hvad klubbens frivillige forstår ved kvalitet i de tilbud klubben udbyder. Der vil derfor inden sommerferien blev sendt et spørgeskema rundt til alle frivillige i Tiger-, børne- og ungdomsafdelingerne samt håndboldafdelingen

Efter sommerferien er det, ud fra resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, planen at gå i gang med at planlægge og organisere udvalgets fremadrettede arbejde

Er du i forvejen frivillig eller forældre til et barn der dyrker idræt i klubben, og har lyst til at være med til at udvikle og styrke klubbens fremadrettede Børne- og ungdoms arbejde, er du velkommen til at skrive til klubbens børne- og unge repræsentant Thomas Gram på mail: tg@nbunited.dk

;
Luk