Menu

Nørrebro United søger en tovholder til Brobold

image Nørrebro United ansætter en tovholder på 20 t/u.
04. marts 2021 kl. 12:16

Nørrebro United har igangsat flere fodbold-initiativer, som handler om at gøre foreningsfodbold lettest tilgængeligt for lokale børn, unge og familier uden indgående erfaringer med det frivillige foreningsliv.

Arbejdet handler om at etablere og opretholde gode samarbejder med aktører i Nørrebros almene boligområder til gavn for beboerne og Nørrebros børn og unge. Derfor søger vi en udgående og opsøgende person, som kan sikre at aktiviteter og samarbejder fungerer i praksis på lokalt organisatorisk og institutionelt niveau.

Dette kræver føling med, hvad der rører sig i boligområderne og hos samarbejdspartnere. Opgaven bliver at etablere konkrete og forpligtende aftaler, der kan nedfældes på papir og følges op på – hvem gør hvad hvornår, hvor tit.

Som tovholder står du for at indarbejde forskellige aktørers årshjul, perspektiver og målsætninger i Nørrebro Uniteds arbejde. Du skal udvikle, planlægge og afholde aktiviteter med lokale aktører og Nørrebro Uniteds instruktører.

Vi forventer, at du har et væsentligt indblik i almene boligområder og organisering af lokalsamfund. Du føler dig hjemme i fodbold og foreningskultur, kan arbejde selvstændigt og sammen med andre. Dette kræver gode evner til at lytte og vidensdele, og sans for konkret, strategisk planlægning og at få ting til at ske. Du er agil og kan selv tilrettelægge din tid.

Stillingen vil udmønte sig i en del mødeaktivitet (ca. 8 t/u), analyse, evaluering og planlægning (ca. 8 t/u) så vel som afvikling af konkrete aktiviteter og observation af eksisterende aktiviteter (ca. 4 t/u)

Du vil som tovholder vil være tilknyttet projektet Brobold. Brobold er et samarbejde mellem Nørrebro United, BK Skjold, BK Vestia, Københavns Kommune og en lang række lokale aktører. Brobold handler om at udvikle modeller, der styrker foreningslivets arbejde med at tilbyde fodbold flere forskellige steder i byen og for en bredere målgruppe. Du skal vidensdele mellem Nørrebro United og to i lignende stillinger hos Boldklubben Skjold og Boldklubben Vestia.

Stillingen skal tiltrædes 6. april.

Der er ansøgningsfrist 18. marts. Samtaler afholdes fredag d. 26. marts ml. 9 og 13.

 

Månedslønnen er på 17.323,42 kr alt inklusive.

Stillingen er tidsbegrænset til 2,5 år.

 

Ved spørgsmål kontakt Aske på 60772594 eller asketk@nbunited.dk