Menu

Formandens Beretning 2017

17. marts 2017 kl. 11:54
Generalforsamling 2017

Formanden Beretning – Generalforsamling Nørrebro United, marts 2017

Nørrebro United har igen haft et fantastisk og spændende år i 2016. Det er svært at finde ud af hvad man skal vælge at nævne i dette års beretning, for der er nok at tage af fra de seneste 12 måneder. 2016 har været det år, hvor organiseringen har været mest i fokus i Nørrebro Uniteds 8-årige historie. Der er flere årsager til at organisation og organisering har været i fokus netop i 2016. Medlemsvæksten er en naturlig årsag; flere medlemmer = flere frivillige. Udover medlemsvæksten skal forklaringen i den store organisatoriske indsats i 2016 også findes i den daglige administration og ledelse. Jeg fik nyt job og trådte derfor ud af administrationen og den daglige ledelse af klubben. Det gav os mulighed for at ryste posen ift. organiseringen af Nørrebro United og genoverveje, hvordan vi får kernedriften ift. administrationen til at fungere i fremtiden.

Mit nye job er dog ikke længere væk end Nørrebro Idrætsråd, hvor jeg de næste 3 år skal være projektleder, på et projekt, der skal understøtte at flere børn og unge bliver en del af idrætsforeningslivet på Nørrebro. Nørrebro United er faktisk en vigtig del af indsatsen. Derfor har Nørrebro United også fået penge fra 2016 gennem Nørrebro Idrætsråd til en tovholder, der skal skabe medlemsvækst de næste 3 år!

Nørrebro United har i dag Thomas ”Løven” Berg ansat som tovholder på 3 projekter: Drift af omklædningsfaciliteter i Mimerparken, Medlemsrekruttering gennem Nørrebro Idrætsråd og Sociale Partnerskaber i Københavns Kommune. For at styrke den administrative drift af Nørrebro United har Nørrebro United ansat Ulrik Povlsen på halv tid. Han skal primært varetage klubbens mail:kontor@nbunited.dk, medlemsregistrering, venteliste-/ og turnerings-/facilitetsadministration. Både Thomas og Ulrik er lønnet fra midler fra de to ovennævnte projekter. Ulriks løn er en del af tilskuddet fra de sociale partnerskaber hvor Ulrik varetager de administrative opgaver og Thomas de udviklingsorienterede.

Derudover har Christoffer Starnov rejst puljemidler til at fortsætte arbejdet med autisterne og deres kampe, stævner og træning. Christoffer har også brugt meget tid på at få vores kontingentsystemet opdateret til automatisk betaling via betalingskort. Anders Trøst er ansat i et 6 timers-fleksjob til arbejdet med klubbens IT-løsninger. Kevin Nielsen og Sebastian Elsberg er tilknyttet via samarbejdet med bo-steder for autister og jobcentrene i København og Frederiksberg. Omar El-Youssef har haft en praktikforløb i Nørrebro United, hvor han bl.a. har oversat noget af Nørrebro Uniteds materiale til arabisk. Omar har læst arabiske studier på universitetet. Nu kigger Omar på sponsorarbejde og dertilhørende materiale.

Kevin Nielsen fik i øvrigt Handicaprådets pris 2016 for sit arbejde en med autistfodbolden i Nørrebro United. STORT tillykke til Kevin – og også en tak til Thomas Løven og Christoffer for deres støtte til Kevin.

På de gode dage kan der være cirka 10 mennesker i klubhuset om formiddagen på en hverdag, hvis også nogle frivillige kigger forbi. De fleste andre fodboldklubber i Danmark er misundelige på den energi, der er i Nørrebro United.

Vi har valgt at organisere klubben således at bestyrelsen tager sig af overordnet strategi. Thomas og Ulrik er tovholder på de daglige driftsopgaver og projekthåndtering: Ulrik og Thomas er desuden tovholder mellem bestyrelsen og de frivillige. De frivillige skal varetage og iscenesætte aktiviteter. Dvs. at Nørrebro United pt. bruger meget, meget få kontingentkroner på den daglige drift og administration. Det er næsten enestående i dansk foreningsfodbold i dag, hvor andre fodboldklubber i højere og højere grad må hæve kontingentet betydeligt for at få den daglige drift og administration til at hænge sammen.

I forhold til de projektmidler, som er sat af til ansatte i Nørrebro United til drift og udvikling, vil nogen måske sige: Hvorfor stopper Nørrebro United ikke op for at bare koncentrere sig om forkælelse af de medlemmer som allerede er i klubben? Nørrebro Uniteds projektmidler er øremærket indsatser og langt hovedparten af klubbens lønmidler er øremærket til særlige indsatser. De frivillige i Nørrebro Uniteds indsat er i høj grad resultatet af deres egen personlige lyst og motivation. Dvs. at hvis der er nogen, der gerne vil lave et stykke frivilligt arbejde og starte noget op, vil bestyrelsen gerne bakke det op og lade det foregå i Nørrebro United, hvis det ligger indenfor klubbens værdier.

Bestyrelsen bruger rigtig meget energi på at styrke klubbens organisation, og gøre den ”almindelige” daglige frivillige indsat i Nørrebro United så let og sjovt som muligt for primært trænerne i ungdomsafdelingen. På en måned i efteråret 2016 rekrutterede Nørrebro United over 20 frivillige trænere til hold, der eksisterede i forvejen for at skaffe flere hænder så det bliver lettere at være frivillig træner i klubben. Det er tæt på Dansk rekord i rekruttering

Vi renoverede i 2016 omklædningsrummene i Husumgade med hjælp fra Københavns kommunes klubhuspulje. Næsten før vi var færdige med renoveringen var frivillige i gang med at ombygge et af de nyrenoverede omklædningsrum til et aktivitetsrum. Kort tid efter stod der et rum til bl.a. yoga. Det går stærkt i Nørrebro United.

Vi arbejder hele tiden på at dygtiggøre os på alle fronter. Vi har løbende holdt trænerkurser for klubbens frivillige trænere. Det gjorde vi også i 2016. I 2017 vil vi se på, hvordan vi kan nå ud til alle frivillige, og sørge for at endnu flere kommer i dialog om deres hverdag som frivillig i Nørrebro United. Men det bliver naturligvis en større og større udfordring, når vi bliver flere og flere frivillige. Vi har i 2016 forsøgt at kombinere trænerkurserne med landskampsture til Parken. Dog uden det har haft en positiv effekt på Danmarks udvalgte spillere på græsset i Parken.

Nørrebro Uniteds medlemstal fortsætter med at stige. I 2016 havde vi 1351 medlemmer igennem klubben. Vi er derfor cirka dobbelt så store som den næststørste idrætsforening på Nørrebro.

Medlemstal 2016 Mand Kvinde
0 - 12 år 678 98
13 - 18 år 115 36
19 - 24 år 98 30
25 - 59 år 224 72
Samlet antal fordelt på køn 1115 236
Samlet antal medlemmer 1351

 

I 2017 vil kvalitet være i højsædet i klubbens ledelsesarbejde. Bestyrelsen vil forsøge at have fokus på at udvikle indhold/aktiviteter i klubben der understøtter klubbens værdier bedst muligt. Dvs. at vi vil forsøge at se, hvilke aktiviteter som kan understøtte det LOKALE og SOCIALE i klubben. Vi vil forsøge at sætte det sociale i fokus og understøtte at Nørrebro United er meget, meget mere end en fodboldklub.

Selvfølgelig er Nørrebro United ikke uden svagheder, udfordringer og uforløste potentialer. Klubben værdier og indsat er til løbende diskussion – diskussionerne er en af de vigtigste værdier ved Nørrebro United.

En af vigtigste værdier for mig som formand er værdien af diskussionerne, da disse for mig er grundstenen i demokratiet i langt højere grad end afstemninger, som også vores generalforsamling tager udgangspunkt i. Meningsudveksling og vidensdeling, som er indholdet af den gode diskussion, er noget vi som danskere får sværere og sværere ved, fordi vi ofte ikke bryder os om at være uenige. For mig er der noget smukt i at diskutere, da utrolig meget viden for mig, udspringer af alle detaljerne og nuancerne i en god debat. Diskussion og meningsudveksling er for mig grundstenen i en indsigtsfuld viden, som man ikke får ved kun at snakke med mennesker, man er 100 procent enige med. Så lad os diskutere Nørrebro United endnu mere i 2017 end vi gjorde i 2016.

En anden grundsten for mig er det smukke ved foreningstanken: Det frivillige, det målrettede, det forpligtende og det fællesskab som springer ud af at arbejde sammen med andre og dele de glæder og skuffelser, det medfølger. For mig som formand, er fodbolden i Nørrebro United ligeså meget et redskab til at binde mennesker og Nørrebro bedre sammen, uafhængigt af de forskelle der er mellem os alle. I en tid, hvor medier og politikere i højere grad fokuserer på forskelle mellem mennesker, synes jeg at der er noget poetisk smukt i, at Nørrebro United har succes med at gøre det stik modsatte i det område af Danmark, hvor forskellene måske er størst.

Mange meningsdannere har ligeledes igennem de seneste år næsten lagt det traditionelle foreningsliv i graven, da de mener, at foreningslivet ikke følger med tiden og at der behov for nye organisationsformer! Nørrebro United har haft succes med at vende tilbage til foreningslivets gamle grundværdier: Frivillighed og fællesskab. Derfor er Nørrebro United også elsket af mange for sine værdier og evne til at rumme utrolig mange mennesker, men bliver også kigget skævt på af andre, der bl.a. lever af at fortælle at foreningslivet hører til en svunden tid og tidsbegrænsede projekter og professionalisering er hovedingrediensen i fremtidens løsning for fritidslivet for børn og unge. Jeg har ikke patent på svaret på fremtidens løsninger af fritidsliv i Danmark, men Nørrebro United har i hvert fald bevist, at det ikke passer, at den frivillige forening ikke har nogen fremtid i Danmark og ikke kan inkludere andre en ressourcestærke børn og voksne med Sushi, spelt og kartofler i maven.

Personligt har 2016 været et specielt år for mig som formand for Nørrebro United. Mit nye arbejde har betydet meget for Nørrebro Uniteds daglige gang, men også for mig personligt. Gudskelov har det, med hjælp fra mange fantastiske mennesker i Nørrebro United, langt overvejende været en spændende og lærerig oplevelse for mig. I starten af 2017 blev jeg udråbt til året fodboldleder 2016 i DBU København og jeg er også nomineret til året fodboldleder 2016 i hele DBU. Jeg er naturligvis både beæret og taknemmelig. Men for mig er det at lede en fodboldklub en holdsport. For mig er DBU-prisen ikke en pris til mig, men til holdet ”Nørrebro United”. Det lokale foreningsarbejde, som andre i starten smilte lidt og trak overbærende på skuldrene af, har udviklet sig til den syvende største fodboldforening i DBU København på kun 8 år. Nørrebro United er trendsættere indenfor så mange områder i Dansk fodbold i forhold til ”den sociale og lokale fodboldklub”. Derfor vil jeg gerne sige tillykke og tak til de mange vidunderlige og arbejdsomme mennesker i Nørrebro United, som jeg har fået en pris på vegne af, fordi vi kan noget særligt på Nørrebro.

I Herreseniorafdelingen har de mange 7-mandshold været stabile, så den største nyhed i 2016 været ift. de to åbne 11. mandshold i Serie 1 og 4. Vi sagde farvel til Ariel Perez i 2016, der i et par år knoklede ufortrødent med at samle et hold i serie 1. Ariel var en stor personlighed, menneskeligt og socialt i klubben. Ariel er blevet afløst af en gruppe på 3 anført af en af klubbens grundlæggere næstformanden David Ottesen. Og som om David ikke var nok, har også Kim Strandvad meldt sig på træner- /lederholdet hos herrerne. Kim har også været en del af Nørrebro United næsten siden vi holdt det første møde for nu snart 10 år siden. Det kan næsten kun blive godt!

Dameafdelingen har også oplevet noget en udskiftning på trænerfronten. Signe og Løven, der næsten enehændigt har opbygget kvindeafdelingen har overgivet tøjlerne til bl.a. Sune Christensen, der tidligere var i ungdomsafdelingen. Tak til Signe og Løven for deres legendariske indsats med kvinderne, hvor de næsten alene har opbygget en afdelingen med næsten 100 kvinder.

2016 har for ungdomsafdelingen været et godt år. Afdelingen er vokset. Både fordi nye hold er tilkommet nedefra, men også gennem tilstrømning af spillere til Både U14 piger og U15 drenge. Særligt glade blev trænere i U15 årgangen, da den første thailandske spiller tiltrådte truppen og dermed forøgede antallet af nationaliteter på årgangen endnu en gang.

Dog følger der med spillertilstrømningen også en udfordring. Vi har her mod opstarten af den kommende sæson måtte sande at det om noget bliver svært af finde modstandere til vores mange hold. Vi har måtte sande at U15 rækken er voldsomt svækket, og ligeledes har vores 2003 piger haft store udfordringer med at finde en turnering at deltage i. Deres egen årgang blev lukket af DBU, grundet manglende modstanderhold, og U16/17 har i det sidste år set antallet af rækker svinde ind, så der i dag kun er 1-2 rækker tilbage i 2000 årgangen. Det har gjort det særligt udfordrende at være bredde og arbejderklub, der tilstræber at lave fodbold for de børn og unge, der ikke nødvendigvis er naturtalenter til fodbold. Udviklingen i DBU’s turneringer går i en retning, hvor der er færre hold, og hvor de hold der er tilbage spiller på et højt niveau. Bredden er for de ældre årgange stort set ikke eksisterende. Det er og vil være en tilbagevendende udfordring over de næste mange år.

I 2016 har Nørrebro United i stigende grad oplevet en ungdomsafdeling, der har været præget af røde og gule kort. I 2016 slog vi rekord i klagesager hos DBU, og samtidig har vi oplevet nogle grimme voldsepisoder, og trusler på banen fra egne spillere. Episoder, som vi ikke har set dem før. Det ville være en løgn at sige, at vi ikke har været opmærksomme på risikoen for uhensigtsmæssig adfærd på banen. Vi har løbende arbejdet med problematikken, og forsøgt at gardere os mod det. Men som forholdsvis ny klub, har vi stadig ikke fundet strategierne, der afværger dårlig opførsel og afhjælper det, når skaden er sket. I 2016 valgte klubben at sige farvel til 2 spillere, der grundet uhensigtsmæssig adfærd gentagne gange, ikke længere kunne repræsentere Nørrebro United. En trist beslutning, der lægger sig op af de strategier, som andre fodboldklubber benytter. Nørrebro United er dog en ikke som de andre, hvorfor der til stadighed, den dag i dag pågår diskussioner om, hvordan upassende opførsel håndteres og afværges. Vi er bevidste om det område vi bor i, for vi er blandt andet til for at inddrage og inkludere, dem de andre ikke vil lege med, hvorfor der fremadrettet vil være fokus på, hvordan vi behandler børn og unge, der har temperament, hvordan vi klæder trænere på til at varetage og forbygge episoder under optræk, og samtidig, hvordan vi som klub skal agere, når skaden er sket. Ikke for at ekskludere, men for at i sidste ende at kunne skabe glæde ved fodbold for alle børn og unge, også når de møder modstand, og når det er svært at være på banen.

Af samme årsag har ungdomsafdelingen iværksat samarbejde med Socialforvaltningen fra opstart af 2017. Et spændende projekt, der tilsigter at støtte udsatte børn og unge i deltagelse i foreningslivet. Deraf er der selvfølgelig fokus på, at støtte børn og unge i at kunne efterkomme og efterleve de regler og normer, der gælder, når man spiller fodbold i Nørrebro United. Vi erfarer også at kontakten til forældrene svækkes i takt med at børnene bliver ældre. En kærlig påmindelse hertil, om at starte så tidligt som muligt med at inddrage, samt informere forældre og kontaktpersoner om foreningens arbejde. Det fordres at man har et kontinuerligt fokus på dette, som børnene vokser sig større.

I den lidt sjovere boldgade, var en af de helt store begivenheder i 2016 vores udlandstur til Costa Brava Cup i Spanien i efterårsferien. For fjerde år i træk lykkedes det at sende en delegation til udlandet til stor glæde for de deltagende spillere. Denne gang var der 110 mennesker af sted, hvorfor turen i 2016 var den største i Nørrebro Uniteds historie. Ikke at det er noget særligt, fordi forventningen er, at vi i 2020 har slået den rekord masser af gange. Der er ingen tvivl om, at det er ture som denne, der gør det til en særlig oplevelse at gå til fodbold. Hvorfor det fortsat vil være noget klubben prioritere.

Nogen energiske sjæle har også opstartet dansehold i klubbens dansesal for de yngste Nørrebro’ere. Vi har også set andre idrætsgrene i klubben som håndbold, badminton, yoga og wrestling! I hvilket omfang disse idrætsgrene bliver en del af fællesskabet i Nørrebro United er op frivillige kræfter med hjælp fra erfaringerne og kompetencen hos tovholderne i administrationen. Men det lokale og sociale i Nørrebro United synes godt at kunne rumme, at vi ikke nødvenligvis spiller fodbold, men er sammen om andre aktiviteter. Det har Christoffer Stanovs lektiecafe været et andet eksempel på. Christoffer har også været en af nøglepersonerne på klubbens forsøg på at opstarte futsal for børn i de alt for tomme idrætshaller på Nørrebro.

Thomas Grams arbejde med de yngste medlemmer er blevet mere og mere omfangsrigt, da der bliver flere og flere af de små og vores krav til os selv løbende øges, efterhånden som vi bliver dygtigere til at arbejde med de små og deres forældre. Vi vil i 2017 satse på, at vi kan ryste organisationen sammen hos de små ”tigere”, så vi får de mindste så godt ind i klubben som muligt.

Vi har i 2016 også brugt meget energi på at arbejde med klubbens alt for lange venteliste. Ulrik har som primus motor over -100 børn og unge fra ventelisten ud på holdene i klubben. Men ikke så snart vi får tømt ventelisten så fyldes den op igen. Behovet for fodbold på Nørrebro virker utømmeligt.

I 2016 rykkede det første ungdomshold op i klubbens seniorafdeling. Holdet var det første i klubben og et par af drengene har været med hele vejen fra starten. Et skelsættende skridt for flere frivillige i klubben.

En række af ting fra 2016 er ikke nævnt særligt i denne beretning: Ny hjemmeside, informationsskærme i klubhusets indgang, folkekøkken, skolesamarbejde, …. Men kunne blive ved og ved og ved…

Tak for et dejligt 2016 i Nørrebro United til ALLE, der hver dag gør Nørrebro stolt af deres fodboldklub

Nørrebro United længe leve!

Flemming Jensen Formand.