Menu

Generalforsamling 2018

20. februar 2018 kl. 20:02
Indkaldelse til Nørrebro United ordinær generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling i Nørrebro United 2018

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2018 i Nørrebro United

Tirsdag d. 13. marts kl. 19:00 i klubhuset Husumgade 44, Baghuset

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Forlæggelse af regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastlæggelse af kontingent.
  6. Forlæggelse af budget.
  7. Valg af bestyrelse i henhold til §4
  8. Valg af revisor i henhold til §4.
  9. Eventuelt

Ifølge Nørrebro Uniteds vedtægter: §7.2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Mail: formand@nbunited.dk

 

 

Med venlig hilsen

Flemming Jensen

Nørrebro United, Formand

Tlf. 2128 4726

Luk