Menu

Håndbold afdelingen kort fortalt

Velkommen til Nørrebro Uniteds Børne og Ungdomsafdeling.

Den 29/07-2017 fik vi i Nørrebro United det første medlem i vores nye håndboldafdeling. Dette skete på baggrund af et samarbejde med DIF get2sport og Dansk Håndbold Forbund – Håndbolden tilbage til København, som fra 2017 har valgt at støtte Nørrebro United i opstarten af den nye afdeling i klubben. Håndbold er overskriften. Tilbuddet er for alle børn og unge både piger og drenge i alderen 4 – 17 år. Så har du lyst til at prøve at spille håndbold, så skriv dig op her. Vi har allerede 6 hold for både piger og drenge i alle aldre.

Der er som udgangspunkt ingen kø på ventelisten, og du vil blive startet op på dit hold, så snart vi ser din tilmelding, og så snart vi skaber kontakt. Klik på tilmelding og vælg Håndbold og skriv dig op nu!

 

Alle voksne i Nørrebro United er ulønnede frivillige. Det er derfor en forudsætning for vores fællesskabs eksistens, at alle forældre involverer sig på deres børns hold. Det betyder ikke, at alle skal være trænere, men at alle hjælper med det, de kan i nødvendigt omfang. Nogle kan træne holdet, andre holde styr på holdlisten, mens nogle helt tredje eller fjerde kan stå for frugtordningen eller tager ansvaret for, at håndboldafdelingen får brugt de mange tusind kroner, som hvert år afsættes til sociale arrangementer på holdene og for afdelingen.

 

Træningen vil foregå i de sene eftermiddagstimer og tidlige aftentimer alt efter alder. Således vil de yngste træne tidligst, og de ældste senest. Træningen har ikke fast base, men vil foregå på forskellige lokaliteter på Nørrebro. Se længere nede i teksten, hvor og hvornår de forskellige hold og årgange træner. Her vil du også kunne finde adresserne på vores forskellige faciliteter.

 

Kontingentet er 250 kr. pr kvartal. Vær opmærksom på, at du bliver indmeldt i klubben fra første træning. Herfra har du 3 prøvetræningspas til at beslutte, om du vil forblive på holdet. Såfremt du ikke ønsker pladsen efter 3 gange, skal du huske at melde dig ud igen, ellers opkræves du automatisk kontingent. Ved indmeldelse midt i en kvartalsperiode vil du blive opkrævet 125 kr. i indmeldelsesgebyr.

 

Som en del af Nørrebro United

Håndboldafdelingen er oprettet i Nørrebro United. Nørrebro United startede i 2008 som en fodboldklub med det formål at tilbyde sunde idrætsfællesskaber til børn og unge på Nørrebro. Nørrebro United er en klub, hvor vi først og fremmest bruger bolden som et redskab til at danne børn og unge til aktiv deltagelse i lokalsamfundet, og vi bruger sporten som redskab til at skabe stærke sociale fællesskaber mellem børn og unge på tværs af alder, køn, kultur, etnicitet og social status. Det er skønt at vinde, og det vil vi, men vi vil også blive de bedste til at være klubkammerater med hinanden.

Kort info

  • Vi tilbyder som udgangspunkt 1-2 træningspas om ugen alt efter alder. Til og med 11 år tilbydes træning en gang om ugen.
  • Alle hold tilmeldes turneringer under Dansk Håndbold Forbund eller spiller stævner ca. én gang om måneden gennem DGI eller HRØ.
  • Vi arbejder ud fra begrebet deltagende forældre. Det betyder, at vi er dybt afhængige af forældre, der vil støtte op om holdene og gå til hånde. På alle hold oprettes et forældreråd. Rådet har til formål at lave sociale aktiviteter for holdet 4 gange om året. Det være sig overnatninger i klubben, udflugter mv. Der er kunstnerisk frihed. Afdelingen afsætter hver år mange tusind kroner til sociale aktiviteter.
  • Vi vil tilstræbe at arrangere årlige ture til ind eller udland for de ældste børn og unge i klubben. Der er tale om deltagelse i træningslejr, internationale og nationale stævner med overnatning. Deltagelsen beror blandt andet på brugerbetaling.

 

Se vores holds træningstider og -steder her.

 

Kontakt

Har du spørgsmål, så kontakt venligst Nørrebro United på:

haandbold@nbunited.dk eller på telefon + 45 20 45 84 24

 

Luk