Menu

Nørrebro United Streetakadami

 

Nørrebro Uniteds Streetakadami

Med midler fra Novo Nordisk-fonden igangsatte Nørrebro United i foråret 2021 et 2,5-årigt projekt, der overordnet set har til formål at styrke ungdomsfodbolden på Nørrebro og skabe flere foreningsaktive drenge og piger mellem 10 og 15 år.

Projektet tager udgangspunkt i Nørrebro Uniteds flerårige erfaring med at organisere fodbold på minibaner omkring på Nørrebro for at komme tættere på en målgruppe, der ikke altid selv opsøger foreningslivet.

Som en del af projektet har Nørrebro United igangsat åbne træningspas for målgruppen på Nørrebros minibaner og afholdt en åben fodboldturnering målrettet de unge, der ikke er foreningsaktive. Disse initiativer skal støtte målgruppen i at komme ind på Nørrebro Uniteds etablerede hold og ind i foreningens fællesskab.

Åbne træningspas

Nørrebro United har som del af projektet afholdt to åbne træningspas for alle interesserede drenge og piger mellem 10 og 13 år hver onsdag og torsdag i Wesselsgade og Lundtoftegade.

Træningen er struktureret af instruktører fra Nørrebro United og fokus ligger på at afvikle træning og skabe relation til og dialog med målgruppen omkring Nørrebro Uniteds øvrige aktiviteter som Nørrebro Cup, interne stævner, fredagstræning og trænerforløb.

Fodboldturneringen Nørrebro Cup

Nørrebro United har henover fire uger i august og september 2021 afholdt Nørrebro Cup, som var en åben og gratis fodboldturnering målrettet drenge og piger mellem 13 og 15 år.

Der blev afholdt tre kvalifikationsstævner på minibaner i Lundtoftegade, Stengade og BananaPark, hvor omkring 200 unge deltog, og turneringen blev afsluttet med et finalestævne i Nørrebroparken, hvor ca. 100 drenge og piger deltog.

Med turneringen lykkedes det Nørrebro United at nå ud til unge, der står uden for foreningslivet, da omkring 65% af turneringsdeltagerene ikke var foreningsaktive. Flere end 10 af dem begyndte i oktober 2021 på foreningens faste hold som følge af turneringen.

Luk