Menu

Mål, Visioner og Drømme 2008

Vores vision:

 • Vores vision er at skabe en bæredygtig forening, der er integrerende og dermed tiltrækker flerkulturelle og etnisk danske børn. Vi eksisterer primært på baggrund af frivillig arbejdskraft, men har et stærkt net af professionelle sparringspartnere.
 • Med tiden skal klubben kunne tilbyde aktiviteter for alle aldersniveauer, hvor medlemmerne fra 13 år og opefter har hjemmebane i nærheden af Nørrebro Parken - eksempelvis i Fælledparken eller Ryparken.

Vores mål:

 • At tilbyde sportslige aktiviteter for børn og unge i lokalområdet til gavn for deres sundhedsmæssige, sociale og alment dannende udvikling.
 • At øge målgruppens interesse for sport og sundhed.
 • At sikre at børn og unge får adgang til den nyanlagte fodboldbane.
 • At udbyde faste træningstider med kvalificerede trænere for børn i målgruppen.
 • At skabe hold på alle alderstrin, der indgår i målgruppen og tilmelde dem KBU's faste turneringer.

Vores drømme:

 • Fodboldklub med 1000 medlemmer.
 • Lokale fodboldafdelinger på alle lokale skoler.
 • Små baner spredt ud over hele Nørrebro herunder skoler og institutioner.
 • Multi-idrætsforening for alle på Nørrebro.
 • Klubhus: Forening- eller kulturhus med aktivitet døgnets 24 timer.
 • Idrætsfritidsklub og fritidshjem.
 • Lektiehjælp.
 • Idrætsforeningen er samlingspunkt for alle aldre og køn i lokalområdet.
 • Idrætsforeningen er Danmarks førende indenfor nyskabelse og idrætsprojekter.
Luk