Menu

Vision og Strategiplan 2018

Flere medlemmer, flere aktiviteter, flere baner

Vision og Strategi for Nørrebro Uniteds udvikling 2018 og frem.

Vision og strategi for Nørrebro Uniteds udvikling 2018 og frem. Den overordnede vision er, at klubben udvikler sig til en bred børne- og ungdomsidrætsforening med 3000 medlemmer, der i kraft af et stærkt lokalt og socialt engagement fremstår som samlingspunkt for hele Nørrebro.

Visionen er hviler på 4 søjler. De 4 søjler er;

Flere og bedre aktiviteter

 • Udbydelse af flere forskellige idrætsgrene
 • Højnelse af kvaliteten i eksisterende tilbud

Flere medlemmer og bedre rekruttering

 • Flere børn fra geografiske områder på Nørrebro, hvor vi i dag er dårligt repræsenteret
 • Større tilgængelighed for familier med risiko for social udsathed
 • Flere piger
 • Udvikling af rammerne for de frivillige
 • Samarbejder med andre børne- og ungeaktører

Bedre fastholdelse

 • Flere fællesskabsskabende aktiviteter uden for banerne
 • Udvikling af rammerne for at gå fra spiller til f.eks. træner eller dommer

Flere og bedre faciliteter

 • Faciliteter helt tæt på de små børn, der ikke er så mobile. Når børnene bliver større er der behov for større anlæg, hvor de kan mødes og samles
 • Aktive hold i alle fire Nørrebro kvadranter
 • Fire klubhuse; Husumgade, Korsgadehallen, Nørre Allé, Mimersparken
 • 2-5 satellitbaner – der optimalt opfylder DBU´s krav til børnefodbold – i forbindelse med hvert klubhus
 • Husumgade som klubbens samlende centrum med fokus på kulturskabelse
 • Mimersparken som stadion med tribune og forbedrede omklædningsfaciliteter

Vi mener, at vi står med en ambitiøs vision og strategi, der vil skabe et stærkt, lokalforankret Nørrebro United. Et inkluderende fællesskab med sportslige og sociale aktiviteter af høj kvalitet for alle bydelens børn og unge. Et Nørrebro United, der vil kunne påtage sig et medansvar for udviklingen af et rummeligt Nørrebro i samarbejde med bydelens øvrige stærke kræfter.


Med venlig hilsen

Nørrebro United Bestyrelse

Luk