Menu

Bestyrelsemøde Mandag 11. juni Kl. 19:00 - 21:00

Tilbage til Bestyrelsesmøder 2018

Møde tidspunkt:

Mandag 11. juni Kl. 19:00 - 21:00

Til stede:

 Flemming, David, Peter, Jan, Jens, Thomas, Kim, Anders, Jesper, Aske, Niels, Ulrik, Trine

Afbud:

 Anne

Møde Tema

Dagsorden

  1. Nyt fra Formanden
  2. Nyt fra Administration
  3. Nyt fra Børne- og unge repræsentant
  4. Opsamling møde med Jonas Bjørn, herunder foretræde for TMF
  5. Organisation - de kommende udvalg og deres “arbejdsgang”.
  6. Klubhus
  7. Opsamling jubilæum
  8. Informations niveau / form til og fra bestyrelsen - bestyrelsens opgave i foreningen og indsats i forskellige tiltag
  9. Ansatte i klubben - arbejds forhold, opgaver mm. Herunder mulighed for at ansætte en økonom nogle timer. Som vi forsøgte;) Ansætte / afskedige personale
  10. evt.

Referat

Referat NBU Bestyrelsesmøde 11-06-2018

Luk