Menu

Referat bestyrelsesmøde den 26/04 2023

Referat af bestyrelsesmøde.

Tilstede: David, Niels, Anders, Nanna, Maria og Jesper

Afbud: Terje, Søren-Emil, Line, Aske og Fouad.

Valg af ordstyrer: Niels

Referent: Jesper

Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af referat: Godkendt

Bordet rundt. Forslag til dagsorden: Se nedenfor.

Administration og status: Ulrik er sygemeldt. Han har også meddelt at han ønsker at holde op engang i efteråret. Han følger op på sine opgaver og hjælper med overdragelse. Personalegruppen diskuterer hvad de kan klare tirsdag den 2.maj.

Vi skal have fordelt opgaverne og finde ud af hvordan vi fordeler opgaverne, bl.a. hvad der kan løftes af frivillige. F.eks. sommerfest.

 FU overtager den daglige ledelse.

Der udarbejdes langtidsplan eller startes herpå den 6.maj. kl. 10 til 14.

Og der skal udarbejdes et 5 års budget.

Terje vil ud over at skrive referat også indkalde bestyrelsesmøderne

Seniorudvalget

Seniorudvalget søger at finde de manglende 34.000 kr. For i år. så der kan etableres lige aflønning af træner for 1 holdene. Seniorudvalget har fundet de nødvendige penge.

Vi mangler en skriftlig indstilling fra senior udvalget.

Vi underskrev ansøgning om tilskud fra kommunen                           

Tur og rejser

Tilbagemelding Barcelona: Turene gik godt, 180 personer uden uheld. Også Gøteborg turen gik godt, her var 70 med. Ture er noget klubben kan, men der ligger en stor arbejdsindsats i organiseringen.

Kommende Vilbjergkop og en Girafkop tur inden sommer.

Oslo tur.

Roskilde Festival

Indsats omkring Nørrebroparken

Fredag den 2 juni: Socialepartnerskaber og pigepartnerskaber. Nanna og Simone forbereder David går med

 

Bestyrelsesseminar 6 maj kl. 10 til 14 med frokost. Anders og Maria forbereder, og FU giver indput til temaer

Program fordeling af arbejde. Hvad skal vi arbejde med på den lange bane.

Diskussion ud fra årshjulet. Administrationen kommer med et forslag og FU mødes og planlægger den 6. maj.

Cafeen.

Bestyrelsen@nbunited.dk

 

Luk