Menu

Gode tips til træningen

Før træningen:

 • Planlæg: Nedskriv eller tegn din træning.
 • Hent øvelser eller træningsprogram (begrænset antal) fra NBU's hjemmeside eller i materialerummet sammen med dit træningsudstyr.
 • Du kan fortælle spillerne før træning eller igangsættelse af træning, hvad der øves i dagens træning.

Sæt hurtigt første øvelse igang:

 • Stil alle øvelser op før træningsstart.
 • Er I flere trænere: En træner starter første øvelse (opvarmning/leg) med spillerne, mens øvrige trænere stiller alle andre øvelser op.
 • Er du alene: Sæt første øvelse (opvarmning/leg) igang, lad spillerne være selvkørende, imens du stiller øvrige øvelser op.

Ved igangsættelse af øvelser:

 • Giv spillerne få instruktioner ved igangsætning.
 • Brug vis-forklar-vis - eller elementer herfra.
 • Brug ikke for meget tid på instruktion ved igangsætning af kendte øvelser.

Under øvelser:

 • Tilføj løbende instruktioner under øvelsen.
 • Giv altid kun én ny instruktion ad gangen. Så har du mulighed for at se hvordan det virker. Spillerne kan nemmere klare én end tre nye instruktioner.
 • Bliver øvelsen for svær efter en instruktion; fjern instruktionen og vend tilbage, hvor spillerne magtede øvelsen.
 • Brug stop/frys til at bevidst- og synliggøre situationer og løsningsforslag for og med spillerne. Lad spillerne sætte igang på en af løsningerne.
 • Minimér den tid spillerne bruger på at stå i kø.

Efter/imellem øvelser:

 • Igangsæt hurtigt næste øvelse, mens spillerne har fokus.
 • Undgå evalueringer efter øvelser - tag den efter træningen.
 • Undgå drikkepauser - med mindre der er behov. I det omfang det er muligt, bør spillerne have deres drikkedunke nær øvelsen, så de hurtigt og løbende kan få væske efter behov.

Efter træningen:

 • Saml spillerne med besked om, at de skal rydde op på materialer, herunder flytte mål ud af banen.
 • Saml spillerne og gennemgå kort dagens træning; Hvad har vi øvet? Hvad var sjovt? Hvad vil vi gerne øve næste gang?

Ros:

 • Ros spillerne for det, der lykkedes!
 • Vær tydelig, når du roser for intentionen, at det er intentionen der er god.
 • Ros individuelt, når spillere lykkedes eller opnår forbedringer ift. den enkeltes færdigheder - eller blot hvor spillerens humør er på dagen!
 • Ros alle!

Fejlrettelse:

 • OBS! Mange fejl sker, fordi spilleren er presset på tid. De kender ofte en bedre løsning, men har i situationen ikke følt at have tid nok til at komme i tanke om eller udføre løsningen.
 • Tal med spilleren om løsninger/løsningsforslag.
 • Lad spilleren komme med forslag til andre løsninger på situationen.
 • Vis spilleren løsninger.
 • Undlad at italesætte og vise fejlen.
 • Undlad at tale om at der er lavet en fejl eller mindre optimal løsning. Tal om hvilke(n) løsninger der kan bringe os i mål.
 • Lad spilleren sætte spillet igang/prøve en anden eller bestemt løsning.
 • Stop aldrig øvelsen på en fejlrettelse. Lad altid spilleren forsøge at komme igen.

Print de gode tips til træningen.

Luk