Menu

Nørrebro United indgiver høringssvar til Miljø- og Fødevareklagenævnet

image Nørrebro United indgiver et høringssvar på Danmarks naturfredningsforenings klage vedr. etablering af en kunstgræsbane i Nørrebro United. 
12. november 2021 kl. 14:20

Til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Nørrebro den 16. november 2021

 

 

Boldklubben Nørrebro United ønsker som part i sagen at give nedenstående bemærkninger til Danmarks Naturfredningsforenings klage over etablering af kunstgræsbane i Nørrebro Parken.

Sag nr. 21/12275

Nørrebro United har ansøgt og fået aktindsigt i klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet den 2. november 2021.

 

I klagen står: ”at en væsentlig del af denne mindre park kun skal kunne bruges af fodboldspillere,” og senere i klagen: ”da kunstgræsbanen er omgivet af et hegn og ikke kan benyttes til andre rekreative formål end fodboldspil, har den offentlige adgang til området ingen værdi for andre brugere”.

 

Det kommende hegn vil være lavt 1,1 meter – som det bl.a. kendes fra Mimersparken. Der vil være muligheder for andre aktiviteter igen som det kendes fra Mimersparken hvor skoler og frivillige bruger banen til rundbold og gymnastik. I klubben ser vi også gerne at området bruges i forbindelse med kulturelle arrangementer f.eks. kan hoppeborge og andre aktiviteter placeres på banen.

 

Videre fra klagen: ”Alle de borgere, som ikke har brugt græsplænen til fodbold skal efter anlæg af den nye kunstgræsbane, enten benytte en anden park til deres ønsker om rekreation eller samles med de andre brugere af parken på de mindre græsplæner i den vestlige del af Nørrebroparken.”

 

Som skrevet ovenfor kan kunstgræsbanen bruges til andre formål en fodbold, selv om det vil blive den primære brug. Det er rigtigt at parkens største naturgræsplæne bliver mindre, men Nørrebroparkens samlede areal er 4,9 ha og den tilstødende Hørsholmpark er 1,6 ha, mens den planlagte kunstgræsbane er 0,4 ha. Så påstanden om at man skal benytte en anden park synes vi ikke er sagligt.

Det er klubbens erfaring fra den daglige brug af parken at der igennem året er mere rekreativ brug af kunstgræsbanen end nabo græsplanen der kun nogle få dage om året er et tilløbsstykke for solbadere.

 

Endelig fra klagen: ”Rapporten nævner heller ikke, at træernes sundhedstilstand vil blive stærkt forringet af at blive påvirket af de tømidler, der vil blive benyttet på banen om vinteren for at holde den fri for sne og is.”

 

Nørrebro United har aldrig brugt tømidler på banen eller anmodet om brug heraf. Hvis der har været brug af tømidler har det været kommunens parkforvaltning der har taget beslutning herom. I boldklubben ser vi meget gerne at en sådan praksis ophører. Lige som vi meget gerne ser at der etableres planter på det kommende hegn og andre tiltag, så området kan få højest mulig biologisk værdi.

 

Med venlig hilsen

Nørrebro Uniteds bestyrelse

Luk