Menu

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

image Indkaldelse til ordinær generalforsamling
25. februar 2022 kl. 07:54

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling d. 17 marts kl. 19:00

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest d. 9 marts. 

Alle forslag skal sendes til bestyrelsen@nbunited.dk 

Alle medlemmer der ønsker at stille op til posterne som formand, bestyrelsesmedlem eller suppleant skal indsende et opstillingsskema til bestyrelsen. 

Dette opstillingsskema skal sendes til bestyrelsen senest d. 9 marts. 

Opstillingsskemaet kan downloades her

 

Dagsorden for generalforsamlingen

 • Valg af dirigent 
 • Valg af referent 
 • Forretningsorden for generalforsamling 
 • Formandens beretning. 
 • Forelæggelse af regnskab. 
 • Behandling af indkomne forslag. 
 • Fastlæggelse af kontingent
 • Forelæggelse af budget. 
 • Valg af formand. 

Flemming modtager ikke genvalg.  

Bestyrelsen peger på Niels Bugge som formand 

 •  Valg af næstformand. 

Ikke på valg 

 • Valg af kasserer. 

Ikke på valg 

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Alberte Aamand modtager genvalg  

Søren-Emil Schütt modtager genvalg  

Maria Riemenschneider modtager ikke genvalg, men stiller op som suppleant 

Alle tre suppleant pladser er på valg  

 • Valg af revisor. 

 

 • Eventuelt. 

 

 

Luk