Menu

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

image
15. februar 2023 kl. 15:58

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Nørrebro United

Kære medlemmer

Så er det endnu en gang tid til vores årlige ordinære generalforsamling.

I indkaldes hermed til torsdag den 16. marts 2023 kl. 19:00 i vores klubhus på Husumgade 44 i cafeen.

Har du forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal det indsendes til bestyrelsen senest d. 8 marts. Alle forslag skal sendes til bestyrelsen på mail bestyrelsen@nbunited.dk

Dagsordenen findes nederst i indkaldelsen. Vi kan allerede nu oplyse om, at Shar og Alberte udtræder af bestyrelsen ved den kommende generalforsamling. De skal have stor tak for deres indsats og arbejde, og vi er glade for, at de ikke slipper os helt, selvom det ikke bliver i bestyrelsen at de fortsætter deres tilknytning til vores fantastiske forening.

Vi håber altid på, at vi får sammensat en ny bestyrelse der bedst muligt repræsenterer vores diverse forening. Vi beder alle medlemmer over 18 år om at overveje muligheden for at stille op til bestyrelsen ved næste generalforsamling. Bestyrelsesarbejdet er en platform, hvor du skal styrke og følge de udviklingsprocesser, som er nødvendige for vores forening at gennemgå. Det er en kæmpe fordel, hvis du synes det er sjovt at organiserer, styrer og tilvejebringe progressive initiativer og fører dem ud i livet i vores forening.

Vi ønsker at vores bestyrelse skal afspejle vores forening. Derfor håber vi også på at kunne sammensætte en demografisk repræsentativ bestyrelse efter næste generalforsamling. Vi glæder os til at få dit opstillingsgrundlag. Husk at det skal være forpersonen i hænde senest den 8. marts. Opstillingsgrundlag sendes til bestyrelsen@nbunited.dk. Der er direkte valg til Næstforperson og Kasserer.

Opstillingsgrundlaget kan downloades her – opstillingsgrundlag

Dagsorden for ordinær generalforsamling.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Forpersonens beretning
 4. Forelæggelse af regnskab 
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen indstiller at børn og unge kontingent fastsættes til 1000 kr. om året.

Bestyrelsen indstiller at seniorkontingentet fastholdes på sit nuværende niveau på 1600 kr. om året.

Bestyrelsen motivation for kontingentændringerne kan læses her

 1. Forelæggelse af af budget
 2. Valg af næstforperson.
 3. Valg af kasserer
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 5. Valg af revisor 
 6. Eventuelt 

 

De bedste hilsner

Niels Bugge

Forperson

Nørrebro United

 

 

Luk