Menu

Formandens Beretning 2018

20. februar 2018 kl. 20:02
Generalforsamling 2018

Formanden Beretning – Generalforsamling Nørrebro United, Marts 2018

Det tiende år i Nørrebro Uniteds historie har ikke været voldsomt anderledes end de ni foregående år ift. tempo og udvikling. Nørrebro United udvikler sig hele tiden – Gudskelov i en positiv retning.

Bestyrelsen har en vision om, at Nørrebro United skal være foreningen, der kan samle Nørrebro om positive fællesskaber og sport/idræt. Nørrebro United bliver formentlig ikke dansk mester i nogen idrætsgren i nær fremtid, men foreningsliv og idræt har så meget andet fantastisk at byde på, som Nørrebro United kan blive verdensmestre til.

Nørrebro United har i løbet af 2017 opstartet dans og håndbold for børn, hvilket allerede har betydet at cirka halvanden hundrede flere, nye børn og unge i klubben. 2018 kan godt komme til at byde på flere idrætsgrene i Nørrebro United, hvis ildsjæle vil smide energi i det. Der er naturligvis udfordringer ved af tage flere idrætsgrene ind. I Nørrebro Uniteds spæde opstart havde vi bordtennis på programmet, uden det nogensinde slog rødder. I dag er vi blevet klogere af tidligere erfaringer og har langt flere ressourcer, så nu giver vi det chancen, for at flest muligt samles under det lokale og sociale i Nørrebro United.

De fleste forbinder Nørrebro og 2017 med bandekrig. En rædsom og meningsløs kamp, som er som al anden krig: Uden vindere og kun med tabere. Nørrebro United blev også rodet ind i bandekrigen, primært fordi vi har aktiviteter i Mimersparken ved Mjølnerparken. Derudover blev en af klubbens seniormedlemmer i ramt i ballen af en vildfaren kugle, da han stod sammen med nogle venner en sen aften. Vi samlede et fantastisk hold frivillige til en demonstration mod skyderier på Nørrebro, tak til alle de deltagne for indsatsen.

Stor ros til frivillige, forældre og medlemmer for at stå sammen og vise mod til at fortsætte Nørrebro Uniteds aktiviteter i så stort omfang som overhovedet muligt. Nørrebro United er lokale, og vi bliver en større og større del af livet på Nørrebro, Det er derfor også næsten naturligt, vi støtter op om et bedre Nørrebro på flere og flere niveauer.

Nørrebro United er gået forrest i forhold til udbredelsen af pigefodbold i DBU København. Vi var primus motor i at samle fodboldklubber fra hele Københavnsområdet ift. at opstarte fodbold for piger i alderen 5–7 år. 14 andre københavnske fodboldklubber har sagt JA til at deltage, og DBU har smidt penge og ressourcer i en fælles indsats. Vi skal være stolte af, at Nørrebro United er i stand til at præge udviklingen af fodbold i Danmark i så stor grad, på trods af at Nørrebro United ikke engang har haft 10 års fødselsdag.

Nørrebro United er forvent med priser. 2017 var igen undtagelse. Lærke Pørtner blev årets ungdomsleder i DBU København for hendes indsats for pigefodbolden. Kæmpe stort tillykke til Lærke og tak for din indsats i Nørrebro United, Nørrebro United blev også året fodboldklub 2017 i DBU København. En pris som vi naturligvis takker for i dyb respekt for de mange andre dygtige fodboldklubber i Københavnsområdet.

Det er ikke kun indenfor fodbold- og foreningslivet vores store arbejde anerkendes. Københavns Kommune sendte os på juleferie med en invitation til at komme ind og spise rådhuspandekager og modtage prisen som Årets Idrætsforening 2017 i Københavns kommune. Mange glade medlemmer og frivillige deltog. Tak til jer også. Men kommunen holder ikke kun øje med os, når der skal uddeles hæder og priser. Vi har fået mange lydhøre bekendtskaber vigtige steder, som gerne vil kæmpe politisk for de ting Nørrebro United står for.

I 2017 besluttede Københavns borgerrepræsentation, at Nørrebro skal have flere fodboldbaner. Politisk har bestyrelsen i Nørrebro United, og særligt undertegnede presset på længe, da behovet for fodboldbaner hos Nørrebro Uniteds børn og unge langt overstiger det faktiske antal fodboldbaner på Nørrebro. Men nye fodboldbaner kan også blive til en udfordring - internt i klubben er der mange meninger om nye fodboldbaners størrelser og placering. Og blandt de lokale nørrebroere er der også en gruppe, der synes, der er rigeligt med fodboldbaner på Nørrebro. Processen ift. størrelse og placering af nye fodboldbaner blev derfor meget, meget passioneret og følelsesladet. Passion og følelser er der som udgangspunkt ikke noget galt med, men Nørrebro United oplevede for første gang seriøs intern uenighed og alvorlige protester fra især lokale boligforeninger og miljøorganisationer på Nørrebro. Begge dele var tidkrævende processer, som vi må lære af. Resultater blev 2 stk. 5-mands baner i Nørrebro Parken (30 x 40 meter pr. stk) og ikke en yderligere 8-mandsbane i Nørrebro Parken og 3 stk. minibaner på indre Nørrebro som Nørrebro Uniteds bestyrelse havde anbefalet. Men Nørrebro United giver ikke op. Vi har nu yderligere erfaring, netværk og viden til kampen for yderligere fodboldbaner på Nørrebro.

Voksenfodbold er et af de områder, som Nørrebro United gerne skal udvikle sig på i de kommende år. Ikke fordi vi mangler voksenmedlemmer og potentielle nye voksenmedlemmer – men vi mangler frivillige, som gerne vil skabe yderligere sammenhæng mellem de voksne medlemmer og klubben. Vi har lavet en masse nye tiltag og forsøg i 2017, men ingen tvivl om, at potentialet er kæmpestort, og vi slet ikke er i mål endnu. Vi skal bare have det store potentiale udløst mere end hidtil!

Nørrebro Uniteds administration skal varetage den daglige drift, støtte de frivillige og skabe sammenhæng mellem de frivillige i aktiviteterne og bestyrelsen. Nørrebro United har i løbet af 2017 opgraderet Ulrik Povlsen fra 20 timer ugentligt til fuld tid, da klubbens volumen gør, at økonomien fra den daglige drift (kontingent og kommunalt tilskud) tillader det. Derudover har Thomas Berg arbejdet på projektmidler fra Nordea-fonden og sociale partnerskaber, med sigte på eksterne, lokale partnerskaber og flere medlemmer i Nørrebro United. Niels Bugge har fået projektmidler fra DIF, KFF og Områdefornyelsen på Indre Nørrebro til opstart af håndbold og mere foreningsidræt på indre Nørrebro. Men derudover har Nørrebro United i 2017 også haft praktikanter, jobtilskud og ansatte til mindre projekter. Omar El Youssef har fundet fast beskæftigelse, og vi takker ham for hans indsats i Nørrebro United. Kevin Nielsen, Aske Kvist, Anders Trøst og Christoffer Starnov er stadig tilknyttet i større eller mindre grad gennem jobcentrene eller mindre projekter. Dvs. at Nørrebro United anno 2017 udefra kan ligne en forening med en stor daglig administration. Der er på gode dage mange mennesker på det lille kontor i klubhuset, men reelt er der kun en person ansat på midler fra den daglige drift, mens vi har benyttet den store succes til at rejse en masse projektmidler til at fortsætte den positive udvikling. Bestyrelsen arbejder mod at skabe en drift, hvor der i dagligdagen er tilstrækkelige ressourcer på kontoret, der kan bidrage til at få det frivillige til at hænge sammen og tage kontakt til de mange samarbejdspartnere klubben har, som kun kan kontaktes i dagtimerne. Man kan ikke drive en frivillig forening af Nørrebro Uniteds størrelse uden ressourcer i dagtimerne – slet ikke i en bydel som Nørrebro, hvor der er udfordringer i mange kroge af bydelen.

I 2018 har bestyrelsen valgt at påbegynde en større indsats for at forbedre kvaliteten af sociale og sportslige aktiviteter i Nørrebro Uniteds børn- og ungearbejde. Vi vil i stigende grad inddrage flere frivillige i børne- og ungdomsafdelingen, og i udviklingen af Nørrebro Uniteds tilbud for børn, unge og de mange frivillige.

Derudover er der også afsat økonomiske midler til en udviklingsindsats for teenagefodbold og den svære overgang til seniorfodbold. Bestyrelsen vil inddrage alle interesserede til at diskutere hvordan vi bedst udvikler Nørrebro United i fremtiden. Vi vil orientere løbende gennem email, hjemmesider og facebook – Bestyrelsen håber at se rigtig mange.

I 2017 havde vi cirka 1600 medlemmer registrerede medlemmer af Nørrebro United, hvoraf 1348 spillede fodbold. Dette gør Nørrebro United til den 10. største fodboldklub i Danmark. Det er vildt. På 10 år har vi overhalet næsten alle andre fodboldklubber i Danmark ift. antallet af medlemmer på næsten ingen fodboldbaner i sammenligning med andre fodboldklubber. Mens resten af Fodbolddanmark generelt går tilbage medlemsmæssigt, svømmer Nørrebro United støt mod strømmen og vækster hvert år med en konstant venteliste, der ikke vil forsvinde. Med dette i baghovedet kan vi kun ønske alle frivillige, administrationen og bestyrelsen stort tillykke med de 10 år – Jeg modtager hver uge ros til jer fra hele Fodbolddanmark og andre idrætsforeninger i København.

Som tidligere nævnt startede Nørrebro United Håndbold i 2017. Officielt startede håndboldafdelingen den 29.07.2017, og et halvt år efter var der 75 registrerede medlemmer i afdelingen, hvor halvdelen er piger. Det kan måske synes småt med en fremgang på 75 medlemmer på et halvt år, dog skal der ikke være tvivl om, at der er tale om en kæmpe succes. Antallet af håndboldmedlemmer på landsplan har de sidste ti år været nedadgående, og det har det særligt i København. Derfor skal vi være stolte, for der er tale om en sensation. Ingen anden håndboldklub kan bryste sig af en lignende medlemstilgang. Lige nu drives håndboldafdelingen af 15 frivillige træner/ledere, og håndboldafdelingen har ligesom fodbold begrænsede faciliteter. Derfor er træningen spredt ud over hele Nørrebro, og vores nuværende fem hold er etableret i samarbejde med skoler og fritidsklubber. Der er således tale om, at træningen foregår i små satellitter på Nørrebro, hvilket er i tråd med bestyrelsen vision for Nørrebro United. Af samme grund, var der stor glæde, da hele håndboldafdelingen mødtes til det første fællesarrangement i klubben den 4. februar, hvor hele håndboldafdelingen tog til EHF Cup kamp i Frederiksberghallen. Nørrebro United glæder sig til flere kommende arrangementer, og takker alle, der har hjulpet med tilblivelsen af afdelingen.

Nørrebro United er social. Derfor har 2017 som altid budt på ind og udenlandsrejser for klubbens børn og unge. I år var ingen undtagelse. I foråret drog fem hold af sted til Arnhem Cup i Holland, og i august tog vores U16 drenge og U10 piger til stævne i Jylland, hvor de deltog i Vildbjerg Cup. Vanen tro, blev det ikke til den store medaljehøst til nogen af stævnerne, men som altid er det underordnet, fordi glæden ved at være af sted sammen overskygger sportslige resultater. Selvom rejserne er fantastiske, skal vi dog også berøre de udfordringer Nørrebro United har og fortsat kan møde. Året blev også første gang, hvor et hold måtte trække sig fra en turnering i udlandet grundet voldelig og usportslig opførsel på banen. En enkelt episode af disse kan hurtigt overskygge de mange gode oplevelser, der ellers finder sted på ture og rejser, og målet med at nævne det her, er da heller ikke at dvæle ved det. Dog skal vi tage med i årene fremover, at vi stadig kan dygtiggøre os i arbejdet med børn og unge, samt bruge det som en påmindelse om, hvor vigtigt vores frivillige virke egentligt er. Det er kun i interaktionen med hinanden, at vi lærer og udvikler os som mennesker, hvorfor vi fortsat skal lære vores børn og unge, at respekt og tolerance går forud for gode oplevelser. Det hviler på os, de voksne, som frivillige, at det er grundlaget, når vi samles i vores forening. Det er også derfor, at vi med glæde ser frem til Vildbjerg Cup 2018. Vi håber og regner med, at det bliver den største klubtur i Nørrebro Uniteds historie, for det er endnu en oplagt mulighed for at øve os sammen med vores børn og unge.

I 10 året for Nørrebro United, er det også vigtigt at vende Challenge League. Christoffer Starnov har i halvandet år arbejdet med inklusion af unge med diagnoser i foreningslivet. Gennem samarbejde med STU skoler, har Nørrebro United fået etableret og forankret et fodboldtilbud, der tager højde for unges vanskeligheder, og samtidig indlemmer dem i det frivillige foreningsliv. Der har som så mange andre steder været medlemstilgang i denne afdeling, hvorfor klubbens baneplanlægger, er blevet sat på prøve for at finde plads til de mange nye spillere. Challenge League-arbejdet betyder i dag, at Nørrebro United har et hold med unge med diagnoser, der træner hver uge. Endvidere træner STU-skolerne sammen med Nørrebro United en gang ugentligt i dagtimerne, og der afholdes fire årlige miniturneringer i Nørrebroparken, hvor skolerne mødes og spiller kampe med hinanden. Det er endnu en af de tiltag, der gør Nørrebro United speciel, og som med rette giver os lov til at kalde os selv lokale og sociale.

2017 blev også året, hvor Nørrebro United startede arbejdet med et nyt koncept. Thomas Gram gik i spidsen for at komme med nye bud på, hvordan børnefodbold kunne organiseres. Sammen med administrationen blev der udformet en overordnet vision for udviklingen af børne og ungdomsidræt i Nørrebro United, samt udviklet et koncept til inddragelse af en helt ny målgruppe i vores forening. Og godt et år efter er Nørrebro United på vippen til at starte heltetigertræning for de 0–5 årige. Det er et ny koncept, der har fokus på motorisk udvikling og leg med bold. Håbet er at 2018 bliver året hvor konceptet rulles ud og forankres som et fast tilbud i Nørrebro United. Det væsentlige omkring dette arbejde er dog, at det er det første skridt i et flerårigt arbejde, der skal udvikle og kvalitetssikre træning og foreningsliv i Nørrebro United for alle børn, unge og voksne.

Alt i 2017 var dog ikke fremgang. Blandt de mere triste nyheder, må vi sande at vores U16 drenge fodboldhold ophørte i Nørrebro United. Der kan gives mange bud på, hvad der gik galt, eller hvad der skulle have været gjort anderledes for at undgå det, men de tanker gør jeg ikke her. Unge er, også på landsplan, ekstremt svære at fastholde i foreningslivet, og det er noget alle foreninger er udfordret af, og Nørrebro United er ikke en undtagelse. Vi har stadig meget at lære, og vi har endnu ikke fundet opskriften på det fede teenage-foreningsliv. Heldigvis, for der ligger et spændende stykke arbejde, som vi stadig har til gode. Blandt lyspunkterne i denne historie, skal det dog siges, at spillerne fra det forhenværende U16 fodboldhold, stadig holder tilknytning til klubben. De besøger ofte kontoret, og mødes og spiller sammen i klubben. Nørrebro United er stadig et sted, hvor de kan mødes med deres tætte venner. Venner de har opnået på baggrund af mange år med fodbold i Nørrebro United. I det lys, kan vi sige, at vi stadig er lykkedes.

Til glæde for os alle er vores pigeafdeling til gengæld vokset og særligt i samme aldersgruppe. I dag har Nørrebro United næsten 250 piger og kvinder, som spiller fodbold ugentligt. Det er en fantastisk bedrift, og kulminationen på det arbejder som en række frivillige står og har stået i spidsen for. Medlemstilvæksten i pige-ungdom, har rod i et stærkt fokus på social aktivitet og fælles træning på tværs af årgange, og har medført, at der til træningen i dag kommer op mod 50 piger af gangen. Det frivillige arbejde, der foranlediger et sådant resultat fortjener i den grad anerkendelse og ros. Stor tak til de engagerede: Lærke Pørtner, Christoffer Starnov, Nicki Degn, Rasmus Degn, Houda Chourak, Ida Amsen og Jeppe Carlsen

I det forgangne år har Nørrebro United forsøgt sig med opstart af en danseafdeling. Til at starte med i samarbejde med den økologiske produktionsskole. Det ville nok være en overdrivelse at sige, at vi er i mål med det arbejde, for sandheden skal være, at det har givet store udfordringer at sætte op. Der er udfordringer, vi stadig er i gang med at løse, men på den positive side har det givet viden om, hvad det kræver at starte nye aktiviteter. Som udgangspunkt må vi sande, at al magt til de aktive ikke bare er en ide og et ønske for Nørrebro Uniteds udvikling, men det er også en forudsætning. Uden ressourcepersoner, der vil tage ansvaret på sig for at starte nye aktiviteter, og iværksætte nye ideer, kan vi ikke udvikle os selv. Nørrebro United er, og vil fremover være en forening, hvor engagerede mennesker i fællesskab danner fundamentet for vores eksistens.

 

Tillykke med de 10 år, og stort tak for 2017.

Nørrebro United længe leve!

Flemming Jensen, Formand.

Luk