Menu

Referat fra Generalforsamling 2017

20. februar 2018 kl. 20:02
Generalforsamling 2017

Referat af Nørrebro Uniteds generalforsamling 16 marts 2017

 • Til stede:
  • Thomas G., Søren & Mads (7 mands Anders B), Lærke & Houda (kvinde senior og diverse), Søren (All star og frivillig), John Salby daglig altmuligmand i huset, Anders (IT ansvarlig) Kim S (sikkerheds chef), Jesper L. (bestyrelsesmedlem), Jan.B (Kasserer), Fætter (coach og merchendise ansvarlig), Flemming ( Formand), David ( referent, næstformand og Coach for U10 piger og serie 1 herrer)
 • Afbud fra bestyrelsesmedlemmer:
  • Anne, Trine og Anders B.
 1. Valg af dirigent
  • Jesper Langebæk valgt
 2. Formandens beretning:
  • Link til den samlede beretning
  • Kort gennemgang at beretningen af Flemming:
   • Som formand har jeg været ansat i 3 år, men har i 2016 fået nyt job. Vi har fået løftet den daglige ledelse ved ansættelse af Thomas ”Løven” og Ulrik. Derudover er der i det ”daglige” flere personer tilknyttet i forskellige funktioner, projekter og dermed også lønninger – Starnov, Omar, Sebastian, Kevin, Anders (Se nærmere beskrivelse i beretningen.)
   • Vores organisering af klubben: Bestyrelse / Tovholdere / Frivillige
   • Mottoet vi arbejder er stadig ”Alt magt til de aktive”
   • Priser i år: Kevin har modtaget årets pris fra handicap rådet for sit arbejde med autisterne i Challenge L.
   • Vi er oppe på 1350 medlemmer. Vi er mere fokuseret på kvalitet frem for kvantitet og klubben må aldrig blive for stor til at kunne diskutere også om de små ting. En opfordring til alle medlemmer om at få diskuteret konstruktivt om klubbens muligheder og udvikling.
   • Flemming har modtaget DBU K’s lederpris. Det er en hæder til klubbens frivillige og klubbens som helhed. Han er hermed også indstillet til DBU’s lederpris.
   • Senior: Det går fint med senior afdelingen – ikke meget blæst om vores mange lukkede 7-mands hold – men vores serie 1 træner Ariel Perez stoppede samarbejdet med klubben i sommers og en stor tak til ham for hans store arbejde med klubben – det sætter vi som klub stor pris på. Kim, Ronnie og David har overtaget.
   • Løven og Signe er stoppet som kvindesenior ansvarlige, stor tak til dem fra den mangeårige indsats. Sune har overtaget træning og kampe.
   • Ungdomsafdelingen: Vi arbejder stadig på at lave Danmarks bedste børneklub. Vi arbejder hårdt på at få de mest ressource svage ind i klubben, danne nye fællesskaber igennem andre sportsgrene – dans, futsal, håndbold, badminton, wrestling. Vi forsøger at lave et samarbejde med social forvaltningen omkring de børn og unge som de også arbejder med, formen er ikke fundet men det er forsøget hver.
   • Baner: vi arbejder på at få flere baner på Nørrebro, bl.a. efter metrobyggepladsen i Nørrebro parken, samt forskellige områder på indre Nørrebro.
  • Beretningen godkendt.
 3. Regnskab ved Jan Bisp
  • Vi arbejder på at kunne opdele vores post ”fodbold omkostninger”, så det bliver tydeligere hvad der er en del at dette punkt (fx bøder, betaling at turnering, materialer osv.)
  • Regnskabet er godkendt. (Kan rekvireres ved at skrive til: jbz@nbunited.dk)
 4. Indkommende forslag
  • ingen indkommende forslag
 5. Kontingent
  • Ingen ændring
 6. Budgettet
  • Forslag til at lave et særskilt budget for lønninger med mere.
  • Bestyrelsen har til opgave at sætte rammerne for jubilæumsfesten i marts 2018.
  • Budgettet er vedtaget.
 7. Valg af bestyrelse
  • Alle nuværende medlemmer stiller op til genvalg
  • Lærke ønsker at blive medlem af bestyrelsen
   • Alle genvalgt
   • Lærke valgt
   • Hermed er vi 9 medlemmer af bestyrelsen.
  • Se den nye bestyrelse
 8. Valg af ekstern revisor
  • Niels ”fætter” Bugge valgt
 9. Evt.
  • Vi skal rose os selv for det samarbejde vi har i huset med den økologiske produktionsskole.
  • Der er bevågenhed fra mange eksterne aktører – forskere, produktionsskoler, foreninger mm..
  • Til produktions skolernes årsmøde i Vejle, fredag d.28 april, kommer en af det store navne inden for pædagogik – Jean Leave – dagen før har hun valgt at komme forbi Husumgade 44. David og Løven deltager i årsmøde som bl.a. har en workshop hvor deltagerne kan høre om samarbejdet mellem NBU og ØKO.

Nørrebro United længe leve – HURRA HURRA HURRA

Tak for i aften

Luk