Menu

Økonomistilling i Nørrebro United - 10 timer ugentligt

image
16. april 2019 kl. 12:18
Idrætsforeningen Nørrebro United søger en deltidsansat eller et firma, som vil byde ind på opgaven med at administrere foreningens økonomi

Opgaverne består af:

 • Jævnlig bogføring
 • Jævnlig bilags journalisering
 • Modtage og behandle klubbens regninger
 • Løn kørsel
 • Feriepenge
 • søgning af løntilskud
 • Kontingentkørsel
 • Budgetstyre forskellige udvalgs budgetter
 • Bistå projektledere med økonomistyring og afrapportering
 • Bistå kasserer med budgetkontrol
 • Bistå kasserer og revisor ved udarbejdelse af årsregnskab
 • Bistå bestyrelse ved udarbejdelse af budget

 

Tidsrammen for varetagelse af opgaverne er 10 timer ugentlig. Budgettet til stillingen er 7.300 kr.pr. måned.

Stillingen er i udgangspunkt af 1 års varighed. Herefter evaluerer foreningens bestyrelse inden oprettelse af en evt. fast stilling.

 

Timerne kan lægges fleksibelt, dog vil det være en fordel at arbejdet laves på ugentlig basis og der kan koordineres med foreningens andre ansatte i dagtimerne, og på enkelte aftenmøder.

 

Om Nørrebro United

Foreningen tilbyder fodbold og håndbold til børn, unge og voksne. Foreningen havde i 2018 ca. 1700 medlemmer, samt flerårige projekter med selvstændig økonomi til udvikling af faciliteter, klubhus og involvering af flere børn i foreningsidræt. Nørrebro United har kontor og klubhus i Husumgade 44 baghuset, og benytter faciliteter i Nørrebroparken, Mimersparken, baner i Lundtoftegade, Stengade og Sigynsgade.  

 

Frist for ansøgning er 30. april. kl. 12.

Samtaler forventes af holdt 2. maj.

 

Ansættelse er snarest muligt.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos den tidligere kasserer Jan Bisp på tlf. 31272172  

 

Ansøgninger sendes til kontor@nbunited.dk

;
Luk