Menu

Har alle børn ret til et foreningstilbud?

image Vedrørende den kommende 8-mandsfodboldsbane i Nørrebroparken
11. november 2021 kl. 09:42

Har alle børn ret til et foreningstilbud?

Der har igennem den seneste tid været meget debat om den kommende fodboldbane i Nørrebroparken. I den
forbindelse har der blandt nogle lokale været en del forundring over, hvorfor det er nødvendigt fortsat at
prioritere foreningsfodbold på Nørrebro. Fra Nørrebro Uniteds perspektiv så handler diskussionen ikke kun om
at være for eller imod kunstgræs; det handler om, hvor bydelens voldsomt voksende andel af børn skal være og
hvor der skal være plads til, at nørrebroerne kan mødes hen over økonomiske og kulturelle skel i frivillige
fællesskaber.

Hvor skal børnene være på Nørrebro?


Nørrebro er den bydel i København, der har færrest faciliteter til fodbold - da Nørrebro United startede,
var der ingen overhovedet. Nørrebro United har ca. 1500 børnemedlemmer, men børn råber traditionelt
set ikke så højt i den offentlige debat. Mens sommerens solskins-lyksaligheder aftager i september og
indtil de starter igen i maj, har vi mellem 80-120 aktive børn i timen alle hverdage, mens græsplænerne
står stort set tomme. Vi er altså både mange nørrebroere, og vi bruger banerne intensivt året rundt.
Vores børn og forældre elsker at bruge Nørrebroparken - også i regnvejr og sne, hvor de i øvrigt lærer om
kammeratskab og fællesskab. Vi mener altså, at der kan være fornuft i at forholde sig til den faktiske brug
af de alt for få fælles kvadratmeter.

Børns foreningsliv skal være lokalt

Nørrebros børns mobilitet er voldsomt lav – markant lavere end voksnes. Børn i København bevæger sig i
gennemsnit kun 300 meter til en fritidsaktivitet, og børn med begrænset forældreopbakning bevæger sig
markant kortere. Det er derfor afgørende, at der anlægges fritidsfaciliteter for børn og unge på Nørrebro,
for at så mange som muligt af Nørrebros børn og unge kan få et godt fritidsliv. Nørrebro United mener
derfor, at det er vigtigt at man vægter børnenes interesse mindst lige så højt som de voksnes behov for
bruge byrummene til fest og socialt samvær på naturgræs. Ellers bliver børnene med mindst
forældreopbakning igen taberne, når pladsen skal fordeles. Der har ikke været så mange småbørn på
Nørrebro siden saneringen i 70erne og 80erne, og tendensen vender ikke sådan lige. Nørrebro er ved at
blive en bydel med rigtig mange børnefamilier, og børnefamilier elsker at gå til fritidsaktiviteter. Der er
desværre bare ikke særligt stor foreningskapacitet på Nørrebro, hvis man sammenligner med andre
bydele og flere foreninger har venteliste.


Nørrebro-fællesskab gennem foreningsliv og aktiviteter for børn

Nørrebro United er en lokal fodboldklub. Det vil sige, at langt hovedparten af medlemmerne er
nørrebrobørn. Nørrebro United er en frivillig forening, hvor næsten al aktivitet drives af frivillige
nørrebroere. Siden stiftelsen i 2008 har Nørrebro Uniteds formål været at skabe en lokal fodboldklub for
lokale børn, drevet af lokale frivillige. Nørrebro United skulle være et tilbud til de børn og unge, der ikke
havde ressourcer til at transportere sig til de ressourcestærkes foreninger på Østerbro og Frederiksberg,
og Nørrebro United ville sikre, at bydelens ressourcestærke frivillige lagde deres frivillige arbejdskraft på
Nørrebro og ikke i andre bydele. Al dette er delvist lykkes: 2000 medlemmer, 200 frivillige og større
efterspørgsel end nogensinde - og vi har desværre 500 børn på venteliste, selvom vi gør alt hvad vi kan
for at finde plads til dem.


Nørrebroparken skal være for alle


Det er selvfølgelig ikke et drømmescenarie, at der forsvinder mere af Nørrebroparkens græsareal.
Nørrebro United har tidligere meddelt Københavns Kommune, at den planlagte 11-mandsbane var for
voldsom i forhold til parkens størrelse, og derfor foreslog Nørrebro United, at man nøjedes med et areal
svarende til to styk 5-mandsbaner, der kan blive til én 8-mandsbane til teenagerne.
Nørrebro United kender godt det fælles vilkår i byen, og Nørrebro United er vant til, at ting aldrig er
foreningens alene. Kunstgræsarealerne er offentlige, og Nørrebro United synes det vil være fedt, hvis
kunstgræsbanerne også blev taget mere intensivt i brug til koncerter, filmvisninger, børnearrangementer,
festivaller eller hvad nørrebroerne har lyst til. Nørrebro United har ingen interesse i at holde andre folk
udenfor, og foreningen vil derfor foreslå, at aktiviteter med høj slitagegrad foregår på kunstgræsbanen,
så naturgræsplænerne faktisk kan være grønne og flotte om sommeren.

På vegne af Nørrebro United bestyrelse 

Luk