Menu

Formandens Beretning 2015

15. oktober 2015 kl. 16:34
Generalforsamling 2015

Formandens beretning til Nørrebro United Generalforsamling Marts 2015

Nørrebro United er blevet en fodboldklub – og en succesfuld af slagsen. Ca. 800 medlemmer, klubhus og 2 fodboldbaner. Nørrebro største idrætsforening og en rollemodel for mange på og uden for Nørrebro. Ikke fordi, der ikke er udfordringer og mulighed for forbedring. Der er masser af rum for forbedring og fremgang. Men efter over 100 år uden en lokal fodboldklub med fodboldbaner på Nørrebro, må man sige at, der er nu ER en FODBOLDKLUB, der ikke forsvinder, fra den ene dag til den anden, som mange af de kreative og progressive projektideer på Nørrebro desværre har haft en tendens til.

Banen i Nørrebroparken er en kæmpe succes. Vi har, når det mest ”run” på, op med 80 børn i gang på banen ad gangen. Banen i Nørrebroparken står næsten aldrig tom, og er blevet en centralt omdrejningspunkt i bylivet på Ydre Nørrebro.

I Mimersparken går det fodbolden det godt – uden at succesen kan sammenlignes med trængslen den i Nørrebroparken. En af grundene er at klubhus og omklædning i Mimersparken lader vente på sig. 3 år har det næsten taget siden Nørrebro United var primus motor for skaffe en bevillig på 3 millioner kroner til byggeriet. Inddragelsen af Nørrebro United i anlæggelsesprocessen i Københavns kommune er mere draget af ”tvang” end af lyst! Foreningsidræt og idrætsforeningerne på Nørrebro bliver ganske enkelt kørt over i en stor kommune som København, hvis ikke vi er ekstremt langt fremme i skoene. Men vi forsøger hele tiden at holde os til.

Det lykkes delvist at få overført Nørrebro United og Nørrebro Idrætsråds indsats i Mimerparken i sidste 1 ½ år til nye den bemandede legeplads i Mimersparken, da Nørrebro idrætsråd anbefalede Københavns kommune at ansætte Signe og Løven i den bemandende legeplads. Et klap på skulderen for deres fine arbejde.

I vinterens løb har gymnastiksalene i klubhuset været fyldt med børn og unge. Lysten til at spille i de store haller som Nørrebrohallen er næsten forsvundet på holdene i Nørrebro United, hvor der tidligere næsten har været slåskamp om pladsen i hallerne. Klubhuset og gymnastiksalene bliver i højere og højere grad samlingssted for klublivet i Nørrebro United.

Nørrebro United fik i 2014 NØBU-prisen på kr. 25.000 for sit ungdomsarbejde på Nørrebro. Fortjent og en fantastisk hyldest til de frivillige i ungdomsafdelingen og især de to hårdtarbejdende gruppeledere, Jan Bisp og Rune Hoby Haagensen.

Det er ikke kun lokalt, de frivillige i Nørrebro United bliver anerkendt. Claus Bretton-Meyer, ny-udnævnt direktør i DBU nævnte i Berlingske Nørrebro Uniteds som et af de steder, hvor klubfodbolden gør en forskel for integrationen i Danmark. www.b.dk/nationalt/danmarks-zlatan-ser-til-fra-sidelinjen. Ud over vi altid er glade for ros i Nørrebro United, er det bemærkelsesværdigt, fordi ingen i klubben – og heller ikke undertegnede – nogensinde har mødt eller snakket med den nye direktør i DBU.

Vi har siden august 2013 haft et projekt på Rådmandsgade skole i samarbejde med skolen og Københavns Universitet, Institut For Idræt. Målgruppen er drenge fra 6. til 9. klasse. Siden august 2014 har projektet været økonomisk støttet af Bestsellerfonden med i alt næsten 650.000. Der trænes om morgen og eftermiddagen i fodbold og uddannes dommere og trænere, spilles kampe, stævner, sociale aktiviteter mv. Universitet måler på de unges fysik og ikke mindst deres personlige livskompetencer i forløbet. Niels Bugge ”Fætter” skal bl.a. det sidste halve år hjælpe med at få det bedste i projektet overført til fremtidige aktiviteter. Projektet er et stort indspark i forbindelse med den nye skolereform om ”Åben skole”. Flere spørgsmål end svar melder sig konstant i forløbet, men vi bliver klogere på denne gruppe af drenge på Nørrebro.

Nørrebro United har aldrig været kendt som ”klubben, der vandt det hele”. Det skulle 2014 åbenbart lave om på. Vores ene 7mandshold på herresiden fik titlen ”Københavnsmester i 7mandsfodbold. Tillykke til Troels og resten af ”Flanøren” som de kalder sig. En ”flanør” er ifølge ordbogen ”en elegant dagdriver”! Elegante og åbenbart succesfuld … Gud vide om det ender med en dokumenter på DR2!

Andre Seniorhold har også brilleret i 2014. Her vil jeg kort kun nævne at Nørrebro United bedste herrehold gør det fint i DBU 11. mands serie 1 og 2. Anders Berntsen 7-mandshold arrangerede i 2014 en meget succesfuld fest i klubhuset og kvindeafdelingen fortsætter deres magi – nu med hele 2 stk 11-mandshold og 2. stk 7-mandshold.

Der er masser af spændende udfordringer og muligheder for Nørrebro United i fremtiden: en ny i Hans Tausens Parken, klubhus og omklædning i Mimersparken, skolereform og måske det der skærer mest i hjertet: Den alt for lange venteliste på børn, som gerne vil spille fodbold i Nørrebro United. Når vi sidder til møder internt i klubben, er det let at sige: ”Nu skal vi have bedre forhold for de eksisterende hold først”. MEN, når der står et par drenge i klubhuset på 7 år, og siger at de gerne vil spille, og de har stået på venteliste i et halvt år, gør det ondt helt ind i hjertet af fodboldsjælen. Hvis vi kunne bygge fodboldbanen i Nørrebroparken i 2 eller 3 etager ville mange af os sove bedre, fri for de bedende øjne, der bare gerne vil spille fodbold. Når det voksne velstillede ”Cafelatte-segment” på Nørrebro siger, at nu må der være nok fodbold på Nørrebro og særligt rigeligt foreningsfodbold. De mener, der skal også være mere plads til andre kulturformer og anden mindre organiseret aktivitet kan jeg kun sige: Vær glad for at børn og unge på Nørrebro ikke har stemmeret eller at almindelig logik ikke er voldsomt udbredt. Nørrebro er i den grad i underskud for fodboldbaner, kvalificeret foreningsliv og – desværre – også voksne beslutningstagere, som har en interesse i at give flest mulig børn og unge på Nørrebro et fritidsliv og opvækst, der kan give dem et voksenliv, hvor de er beslutningstagere i deres eget liv. Foreningsliv er FANTASTISK for mange børn og unge: Børn og unge møder voksne, der kommer, fordi de har lyst og ikke fordi de skal – Børn og unge møder andre børn og unge, som de normalt ikke møder og frem for alt – Børn og unge får en fritid, der giver meningsfulde udfordringer og oplevelser, som vil styrke dem til resten af livet.

Nørrebro United årlige kommunale støtte vil i 2015 snige sig op over kr. 200.000. Der bliver skabt så uendelig meget aktivitet og netværk for de relativ få midler. En ny bemandet legeplads på Nørrebro får 1,8 millioner i årligt tilskud. Det årlige tilskud til aftenskoler I København er 3 gange større tilskuddet til samtlige folkeoplysende foreninger for børn og unge. Hvor er logikken? Hvor er fornuften?

Klubbens økonomi ser efterhånden god ud og der er styr på tallene og kvitteringerne. Jan Bisp har knoklet med dette til glæde for alle i Nørrebro United. Tak til ham for hans monster-indsats i 2014.

I 2015 vil vi prioriterer de frivillige, uddannelse og sociale aktiviteter op økonomisk for at skabe et endnu stærkere Nørrebro United.

Tak til alle, der har bidraget i Nørrebro United i 2014. Jeg håber, at bestyrelsen i 2015, sammen med mig, vil forsætte det påbegyndte arbejde med at udvikle klubben organisation. Vi får hele tiden brug for nye hænder og øjne.

 

Nørrebro United længe leve.

Flemming Jensen Formand.

Luk