Menu

Formandens Beretning 2016

16. marts 2016 kl. 16:44
Generalforsamling 2016

Formandens beretning til Nørrebro United Generalforsamling Marts 2016

Det har været endnu et fantastisk år at være formand for Nørrebro United. Det seneste år har været mindre turbulent end flere af de forgående år, hvor generalforsamlingens beretning har været ekstraordinær med nye baner, nye klubhusfaciliteter, metrobyggeri osv. Det betyder ikke at der ikke er sket noget i klubben – tværtimod.

Bestyrelsen har bl.a. brugt det seneste år på arbejde med struktur, organisation, værdier osv. Udviklingen er gået stærk for Nørrebro United – meget stærkt. Både Københavns kommune og DIF kontakter os, når vi indberetter medlemstal, for at høre om Nørrebro Uniteds medlemsvækst er ”virkelig” eller om vi har lavet fejl i indberetningen. Nørrebro United havde over 1000 medlemmer igennem medlemskartoteket i 2015! Væksten er helt unikt i dansk foreningsidræt og understreger behovet for en lokal fodboldklub på Nørrebro. I dag virker det næsten utopisk at forstille sig at der før år 2008 hverken var fodboldbaner eller en lokalfodboldklub på Nørrebro. Var der fodboldbaner nok på Nørrebro ville en lokal fodboldklub formentlig blive Danmarks største med mellem 2000-3000 medlemmer. Udover de mange fodboldglade børn og unge er Nørrebro Danmarks Campus med et stødt stigende antal studerende mellem 20 – 30 år, hvor rigtig mange gerne vil spille fodbold

Københavns kommune og Kultur- og Fritidsforvaltning lavede i 2015 noget som de kalder ”øget bruger-/borgerinddragelse”, men som nok nærmere er en spare-øvelse. De har fjernet bemanding og service fra mange idrætsanlæg i København og udliciteret mange af de nødvendige opgaver til foreningerne. Det har dog betydet noget for hverken Mimersparken, Nørrebroparken eller klubhuset i Husumgade, da der her hverken er service eller bemanding fra KFF. Men Nørrebro United pr. 1/10 2015 fået driften af de nye midlertidige omklædningspavilloner i Mimersparken. Vi har for disse penge ansat Thomas ”Løven” Berg. Udover at passe omklædningsrum og materialecontaineren i Mimersparken skal Thomas i gang med at lave en ”Grøn Tråd” gennem børne- og ungdomsafdelingen, så vi før løftet klubbens arbejde med børn og unge gennem uddannelse og dialog.

Vores herresenior har i flere år været præget af lidt pragmatisk udvikling og nogle engagerede frivillige. Nogle få har ydet et stort arbejde for at få nogle åbne seniorhold op at stå i Nørrebro United. Norredine Amadid har været den store drivkraft de seneste år på det ene hold. Norredine har nu trukket sig lidt tilbage. Det samme har Abdullah Oali, der også har lagt meget energi i arbejdet. Men Ariel og Fouad har overtaget og er klar til det hårde arbejde med at få tingene til at hænge sammen så Nørrebro United kan få en stabil herreseniorafdelingen op at stå med åbne hold, hvor alle fodboldinteresserede voksne kan deltage på. Dan Lubbers, David Ottesen og undertegnede har været nogle af dem der har prøvet at hjælpe lidt til på sidelinien

Vi arbejder meget sammen med flere andre idrætsforeninger på Nørrebro med at skabe bedre forhold for foreningsidrætten for børn og unge på Nørrebro. Foreningsidrætten for børn og unge på Nørrebro er den svageste og mest sårbare i Danmark. Især Stevnsgade Basket og Nørrebro Taekwondo lægger sammen med Nørrebro United meget energi i at vi i fælleskab styrker foreningsidrætten. Det er en næsten håbløs opgave at få prioriteret foreningsidræt på Nørrebro, bl.a. pga. Nørrebro er også det sted i Danmark med flest projekter og projektansatte og mennesker der kæmper for deres daglige job med arbejdet med børn og unge. Det gør at børne- og ungearbejdet på Nørrebro oftest handler om kroner og ører og ikke om det det skulle – At skabe en bedre barndom og ungdom for de yngste Nørrebro’erne. Foreningsidrætten mener, at den er et afgørende tilbud for børn og unge på Nørrebro som en sund og aktiv start på livet. Foreningsliv er godt for samfundet - også hvis man økonomisk sammenligner hvad samfundet får for pengene ved at understøtte foreningsarbejdet i sammenligning med de langt dyrere offentlige tilbud og utallige projekttilbud. Vi håber i 2016 at få penge fra Københavns kommune og Nordeafonden til at lave en fælles større indsats med nogle andre Nørrebro idrætsforeninger der skal styrke foreningsidrætten ift. faciliteter, lokal prioritering, ressourcer mv. Nørrebro United er det bedste bevis på at der er et behov for at understøtte foreningsidrætten på Nørrebro

På den sportslige side af året der gik var kvindernes oprykning til en landsdækkende DBU række historisk. De blev det første hold der kvalificerede sig til at fællesrække for flere af DBUs lokalunioner. ”kvinde Øst rækken er Danmarks 3 højeste niveau. En stor cadeau til det arbejde som Signe og Løven har lavet med kvinderne det seneste år, hvor de har 4 hold, der både rummer alle fodboldinteresserede kvinder, men også opnår sportslige resultater med dem som gider træne for at opnå dette.

Nørrebro United blev desuden for anden år i træk københavnsmester for 7-mandsherre via holdet, der primært består af journalister, og kalder sig ”Flanøren”.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for deres indsats det seneste år. Vi får flere og flere dygtige mennesker i bestyrelsen. Også en særlig tak til de over hundrede frivillige, der hver uge holder Nørrebro Uniteds aktiviteter kørende.

Vi har i det forløbende år rejst penge fra eksterne fonde/puljer til nye mål i Mimersparken og renovering af omklædningsfaciliteterne i Husumgade. Vi afsluttede vores store projekt på Rådmandsgadeskole i samarbejde med Bestsellerfonden. Og som tidligere nævnt vil vi driften af omklædningsfaciliteterne i Mimersparken. Desuden fik i igen tilskud til en lønnet ansat, der kan sikre at Nørrebro United bidrager til at tage socialt ansvar på Nørrebro. Klubbens økonomi gør derfor at vi i 2016 kan lave nogle investeringer i bedre forhold for de frivillige herunder klubhus, materialer og materialerum.

Som vil kunne se i beretningen fra Nørrebro Uniteds forskellige afdelinger og udvalg nedenfor er der rigtigt, rigtig mange timers fantastisk aktivitet i Nørrebro United. Der er spændende aktiviteter under udvikling

Beretning fra kvindeafdelingen / ved Signe og Løven

Vi vil i løbet af sæsonen runde 100 medlemmer, vi er i skrivende stund 89 indmeldte, men mange af de nye er ikke meldt ind endnu, da vi stadig bygger på frivilligheden til at vælge sine træninger, når kvinderne har tid, i deres travle hverdag, og derfor er der flere, der godt kan være et par uger om at nå de 3 prøvetræninger, før de skal melde sig ind!!?

De Gyldne Damer & 60èrne er to halvt-lukkede hygge hold, der begge ligger i række 1

Frisk & Svedig spiller i serie 2 og har fået mange nye, og vi har også skaffet en ny Amerikansk træner hertil.

QUEEN DEVILS skal spille Kvindeserie ØST (2. division) her til foråret rundt på hele Sjælland

Signe er forsat den overordene holdleder i Kvindeafdelingen & Løven er stadig at finde på træningsbanen & til kampene 

Igen har vi haft kvinder i bestyrelsen, i det forgangene år har det været Trine & Anne der har repræsenteret afdelingen

Vi har desværre kun 4 kvinder fra Seniortruppen, der i år er trænere i børne- & ungeafdelingen, mod 10 for et år siden. Erfaringen viser, at kvinderne vil gerne blive gode til det, før de gør det, og hvis det bliver halvt, så vil de hellere hoppe fra. SÅ de kvindelige trænere skal ikke stå alene og skal meget gerne uddannes før de kaster sig ud i trænergerningen!!!

Årets målsætning er at der kommer mere fokus på udviklingen af pigefodbolden i Nørrebro United.

Beretning fra lokaleudvalget / ved Næstformand David J. Ottesen.

Klubhuset er ud over banerne i Nørrebro parken og i Mimersparken det sted som langt de fleste medlemmer, trænere og forældre kommer forbi hver uge. Afhentning af materialer, en snak på kontoret, træning i salene, trænerkurser, arrangementer i cafeen – klubbens eller private, køb af merchandise, spisning ved folkekøkken, overnatning i salene, fodbold på skærmen, m.fl. der er mange gode grunde til at komme forbi klubhuset i løbet af en uge.

I denne vintersæson - midt oktober til april – har vi stort set fyldt vores sale ud fra 16.00-20.30 i hverdagene samt weekenderne fra 9.00-14.00 med glade fodboldspillere, trænere og forældre.

Aldrig har vi haft så mange hold i de yngste årgange og derfor er vi også super glade for at vi har denne mulighed for at de kan træne indendørs når vejret ikke helt passer til korte bukser. Specielt har Thomas Gram som er ansvarlig for Tigerafdelingen (de yngste) gjort et kæmpe stykke arbejde i forholdt til at lave leg med fodbold i weekenderne, hvilket har givet et helt fantastisk liv i de perioder.

Dermed også sagt at der i sommerperioden er gode muligheder for at lave nogle aktiviteter i salene – da holdene så træner udendørs. Så har man gode ideer og kræfter til at lave noget i salene så er det bare at byde ind.

Vi har haft en del arrangementer – både privat og i klubregi – som ind imellem giver forstyrrelser i den daglige gang i klubben, specielt i weekenderne, men lokaleudvalget forsøger at gøre det så nemt som muligt for alle, ved at skrive alt ind i kalenderen. Kalenderen kan findes på klubbens hjemmeside. Så hvis man ønsker at arrangere noget ekstra for sit hold eller andet så tjek i kalenderen om der er ledigt og send en mail til booking@nbunited.dk.

Vi arbejder på at få en interaktiv skærm sat op i klubhuset så man også der kan se de aktiviteter der er i gang både på banerne og i klubhuset.

Samarbejdet med Kultur Coach / den økologiske produktionsskole omkring klubhuset, er konstant i udvikling og vi arbejder på at komme endnu tættere på hinanden i forhold til at gøre vores klubhus endnu mere åbent og levende. Det er en længere procesm hvor vi forsøger at finde ud af hvor mange ressourcer, vi har i klubben og på skolen, til at gøre endnu mere ud af huset og de tilbud, vi kan lave i det. Vi ser frem til at gøre endnu mere ud af samarbejdet i det kommende år.

I de næste måneder kommer der gang i renovering af de to baderum / omklædnings faciliteter, på 1. og 2. sal. Vi fik i december 2015, godkendt en ansøgning i forhold til denne renovering og det sættes i gang hurtigst muligt. Vi forventer at det senest står klar til august 2016. Vi glæder os meget til at kunne byde medlemmer og gæster velkommen i dejlige nye faciliteter.

Vi glæder os til mange gode timer og arrangementer i klubhuset det kommende år og husk at vi meget gerne vil have input og gode ideer til udviklingen samt brugen af lokalerne.

Beretning fra børne- og tigerafdelingen /ved ungdomsudvalget

2015 har været endnu et spænde år med både på og udenfor banen.

Vi har budt mange nye spillere og frivillige velkommen i klubben. Spillere, der gået ind på eksisterende hold såvel som på helt nyoprettede hold. Frivillige der er kommet til klubben som forældre såvel som frivillige der er kommet uden anden furudsætning end en lyst til at arbejde med børn og fodbold på Nørrebro

For U5-U12 har vi haft som mål at have 4 drenge + 1 pige træningsgruppe/hold pr. årgang. U5-U8 med 12-15 spillere i hver gruppe og for U9-U12 med 18 spillere i hver gruppe

I U7 blev der oprettet en ny træningsgruppe før efterårsferien således at målet for U5-U9 er nået på drenge siden.

I U10 blev der ligeledes oprettet endnu en træningsgruppe således at der her nu er 3 grupper, det samme antal som vi har i U11 og U12.

Vi meget lange ventelister i U11 og U12 og vi har fået sat baneplads af til at starte yderlig en træningsgruppe/hold op i begge årgange, der mangle bare frivillige trænere til opgaven.

På pige siden har vi nu hold i U6, U7, U9, U12 og U14/16. Det går fremad med pigefodbolden, men ikke i samme grad som for drengene og det er derfor planen fremadrettet at styrke indsatsen for pigefodbold med en koordinator med ansvar kun for pigefodbold.

Da det kræver en del resurser at starte hold op vil vi fremadrettet arbejde på at kunne starte en fuld U5 årgang med 4 drenge + 1 pige gruppe op hver August

De mange hold og spillere har krævet en styrkelse af organisation og administration. Der er blevet nedsat et ungdomsudvalg og vi har fået Niels Bugge ind som ansvarlig for de ældste årgange ligesom Thomas Løven er tovholder i udviklingen af en Grøn tråd for hele børne- og ungdomsarbejdet. Vi er stadig en ung klub som er vokset eksplosivt på kort tid og der er et stort organisatorisk arbejd foran os, men vi kan roligt sige at vi i de forgangne år er kommet et skridt eller to videre.

Der blev i budgettet for 2015 sat penge af til øget stævne aktivitet, flere sociale aktiviteter og til uddannelse af trænere. Der har været rekord mange trænere på kursus og der har været en øgning i stævne- og sociale aktiviteter dog uden at budgetmålene blev nået.

Vi har b.la. haft et U11 hold til Bowling og et U10 hold der havde besøg af en Parkour Instruktør, derudover er der flere hold som har haft weekend overnatning i klubhuset.

Nørrebro United har i 2015 indgået samarbejdsaftale med FCK. Aftalen er uformel, og indebærer at Nørrebro United får mulighed for at inviterer klubbens hold i parken til de fleste superligakampe. Som betaling har FCK fået lov til at hænge et våbenskjold i klubbens Cafe. Klubben arrangerede således 2 klubture i parken i 2015, hvor tilfældigt udvalgte spillere og trænere fik lov til at lave indmarch på banen, samt at deltage i pauseaktiviteter. B.la.  førte, Jürgen Sacht, holdeleder for U8 drenge og U6 piger, sammen med hans søn Karl klubbens fane rundt i Parken ved en stor ceremoni for FCK´s samarbejdsklubber.

Klubben håber at kunne arrangere yderligere arrangementer i 2016

Vi har haft et hold til Dana Cup og der arbejdes i år på at få lavet en stor fælles klubtur til Vildbjerg Cup.

Der er blevet afholdt 2 interne U6-stævner, som var en stor succes.

Vi har igen i år haft flere hold end tidligere tilmeldt DBU Københavns børne- og ungdomsturneringer

Signe Gammelgård og Thomas Løven har stået for et projektsamarbejde med fritidsklubberne Muregården og Fun under overskriften Tiger Tæmmer. Projektet har gået ud på at uddanne unge 11-14årige til at kunne træde ind som hjælpetrænere hos de yngste i Tiger afdelingen. Projektet har været en stor succes, og vi har nu 15 – 20 unge, fortrinsvist aktive spillere i Nørrebro United, som er klar til at hjælpe Tiger afdelingens forældre trænere

Fra at vi vil beskytte de yngste børn fra at spille kampe for tidligt, har vi skifte holdning til dette. Det gjorde vi på baggrund af de erfaringer vi gjorde os til indendørsstævnerne vi arrangerede i samarbejde med Boldklubben Skjold i Nørrebrohallen. Vi havde 2 U5 hold med, og ALLE børnene syntes det var rigtig sjovt. Både forældrene og trænerne blev ”klædt på ” til at være med til stævnet, og den MEGET pædagogiske indgang til stævnet bar frugt – Nemlig at ALLE børnene var ellevilde med det – derfor… det drejer sig ikke om, om børnene er klar til at spille kamp, men derimod om vores trænerne og forældrene er klar. Det er meget vigtigt, at det drejer sig om at skabe tryghed for børnene og se ”kampene” i børnenes øjenhøjde – UDEN SKELEN TIL RESULTATET AF KAMPENE – Men derimod sikre sig, at alle børnene får en god oplevelse ud af ”stævnet”. Derfor skal trænerne og forældrene klædes på til at håndtere kampe/stævner

Vi haft øget fokus på at, ”de nye forældre trænere” forstår, at det drejer sig om at lege og arbejde pædagogisk med børnene, fremfor at træne mere klassisk fodbold med de yngste.

Vi har igennem en årrække arbejdet på få struktureret de enkelte årgange i trykke og overskuelige trænings grupper for den enkelte spiller. Dette er efterhånden lykkedes og det er nu tid til at se på hvordan vi opnår et godt samarbejde mellem træningsgrupperne samtidige med at der sikres en ensartet kvalitet af det tilbud den enkelte spiller modtager.

Når vi går ud i foråret vil U6’erne afprøve en ny struktur, som bygger på at holdende(træneren) arbejder tættere sammen om træningen.

Der vil til U6-spillerne blive tilbudt tre forskellige træninger;

  • En træning med fokus på bold-træning. Dette vil være den klassiske træning, hvor hvert barn har en bold. Børnene vil stadig være knyttet til deres hold. Træningen vil forgå i Nørrebro Parken fra 16.30 til 17.30.
  • En træning med fokus på at udvikle børnenes motorik. Den motoriske træning for U6-spillerne vil være på tværs af holdene, og foregå en gang om ugen fra 16.30 til 17.30 i gymnastiksalene på Husumgade.
  • Hver søndag, når holdene ikke er ude til DBUK’s stævner, vil der være ”kamp-træning” for dem der vil, hvor vi udvikler børnenes forståelse for at spillekamp og være en del af et hold
  •  

De skal understreges at træningerne bygger på børnenes lyst og at det er frivilligt. Den nye struktur for U6’erne vil blive afprøvet i foråret 2016, og hvis det forløber godt, vil det blive den fremtidige struktur for tigerarbejdet.

Beretning fra Ungdomsafdelingen /ved ungdomsudvalget

De store begivenheder i ungdomsafdelingen i 2015 har været begrænset. Der har dog været masser af udfordring at finde for klubbens ledelse. Ungdomsafdelingen er om noget kendetegnet ved at være den sidste kulturbærer fra Nørrebro Uniteds første tid som fodboldklub. Derfor er afdelingen også kendetegnet ved en vis form for autonomi, som klubbens ledelse har været nødt til at reagere i forhold til i 2015. Derfor har der i 2015 været fokus på, at etablere hold og årgange, der lever op til klubbens ideer om sammenhold og ligeværd uanset spillernes niveau. En proces der er blevet imødekommet og understøtte af trænere og ledere, og har lært os meget om, hvordan vi ønsker at organiserer vores årgange i fremtiden. I Nørrebro United vil vi stadig udfordre spillerne sportsligt, dog uden at give afkald på sammenhold, fællesskab og vores ønske om at undgå selekteret træning. – Lektien bliver kort fortalt, at årgange skal træne sammen og ikke opdelt. 

Blandt nyhederne i Ungdomsafdelingen er at årgang 2002 og 2003 nu er slået sammen til en årgang. Da forhenværende 2003 ansvarlig forlod posten, og tog halvdelen af årgangen tog med sig til Bk. Union, samlede klubben resterne og fandt nye trænere til årgangen. Dertil blev ventelisten ryddet, og 12 nye spillere kom ind i klubben. Trods hårdt arbejde fra de nye trænere lykkedes det ikke at få årgang 2003 tilbage på sporet igen, hvorfor årgang 2003 pr. 2016 træner sammen med årgang 2002. Dermed tæller årgangene godt 50 spillere og 7 trænere fordelt på mere en 20 forskellige nationaliteter. 

Derudover er årgang 2000 og 2001 også slået sammen til en årgang med godt 30 spillere. Begge årgange havde forinden store problemer med at stille hold uden hjælp fra hinanden, hvorfor sammenslutningen syntes at være den eneste fornuftige løsning. Det ville være forkert at sige, at sammenslutningen i sig selv ikke bragte udfordringer med sig, men efter et længere forløb lykkedes det at finde en fornuftig organisering som tog hensyn til både trænere og spilleres ønsker, samt klubbens værdier. 

Blandt Pigerne har vi sagt velkommen til mange nye spillere. Der er i 2015 opstartet et nyt pige hold i årgang 04 og 03, og derudover har der været en større udskiftning blandt U 15 pigerne, der har mistet mange spillere og taget nye ind. Trænere og ledelse kommer i 2016 til at fortsætte arbejdet med at udvide truppen der i 2015 havde svært ved at stille hold. Grundet opsøgende arbejde fra Jeppe Carlsen har han i februar 2016 allerede fundet 4 nye spillere til årgangen. 

Vi ser i ungdomsafdelingen frem til endnu et spændende, udfordrerne og sjovt fodboldår, der forhåbentlig bringer mange gode fodboldoplevelser

Beretning fra tøj- og merchandiseudvalget / Ved Niels Bugge

Samarbejdsaftale med Hummel

 Klubben måtte i 2015 ophæve samarbejdet med Klubbens tidligere tøjleverandør Diadora. Derfor måtte ledelsen igen på udkig efter alternativer. I samarbejde med vores tøjleverandør i Sport Direct blev der til klubben store glæde, hurtigt lavet en aftale med Hummel, der i dag levere tøj til klubben.  

Samarbejdsaftale med Palermo Hollywood

Klubben startede i 2015 samarbejde med forretningen Palermo-Hollywood på Jægersborggade. Palermo-Hollywood videresælger klubbens Merchandise, således at der indenfor normal åbningstid er mulighed for at købe Nørrebro United Merchandise

 

Nørrebro United længe leve.

Flemming Jensen Formand.

 

 

Download formandens beretning