Menu

Referat af generalforsamling 14. marts 2019

image
28. marts 2019 kl. 15:38

Referat fra generalforsamling i Nørrebro United Torsdag den 14. marts 2019 kl. 19:00 i klubhuset på Husumgade 44, 2200 København N

     1. Valg af dirigent Claus Jensen fra Den Økologiske produktionsskole blev valgt.

     2. Formandens beretning Flemming Jensen afgav beretning, som kan findes på hjemmesiden. 

  1. Forelæggelse af regnskab Revisor forlagde regnskab og fremviste at foreningen har en stabil økonomi.
  2. Behandling af indkomne forslag (se de tre forslag herunder)

Forslag a) blev fremlagt, kommenteret og sat til hemmelig afstemning. Forslaget fik ikke tilslutning af generalforsamlingen.

Forslag b) blev trukket af stilleren

Forslag c) blev fremlagt og kommenteret. Efter konferering besluttede stillerne at trække forslaget.

 

  1. Fastlæggelse af kontingent Kontingentet fortsætter uændret.
  2. Forelæggelse af budget Kassereren forlagde budget, som blev godkendt
  3. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen blev valgt ved hemmelig afstemning, attesteret af Revisor. Bestyrelsen fremgår af www.nbunited.dk og kan kontaktes bestyrelsen@nbunited.dk

  1. Valg af revisor Revisor blev genvalgt.

Eventuelt

Bilag: Indkomne forslag

a)  Det skal fremgå af klubbens formålsparagraf, at klubben primært er en fodboldklub. Forslagsstiller: Arne Frederiksen Det skal fremgå af klubbens formålsparagraf, at klubben primært er en fodboldklub. Det betinger, at fodbolden altid har førsteret til klubbens faciliteter og ressourcer. bestyrelsen, og evt. ansatte, har focus på fodbolden. Vi skal bestræbe os på, at det er frivillige medlemmer med interesse for fodbold, der sidder i bestyrelsen.

b) Ved nye tiltag, skal der være en tydelig beskrivelse af formål og mål, og må ikke være konkurrerende til fodbolden. Forslagsstiller: Arne Frederiksen Ved nye tiltag, skal der være en tydelig beskrivelse af formål og mål, og må ikke være konkurrerende til fodbolden.

c) Ansatte i nørrebro united skal ikke kunne stille op til, eller sidde i bestyrelsen under deres ansættelse Forslagsstillere: Signe Gammelgård (Opstiller til bestyrelsen, træner u 14 drenge), Jesper Kristensen (Opstiller til bestyrelsen, årgangsansvarlig u12 drenge), Peter Jørgensen (medlem af bestyrelsen og træner u8 drenge), Kim Strandvad (medlem af bestyrelsen) Bestyrelsen er de ansattes ledelse og de frivilliges mulighed for medbestemmelse. Hvis vi skal være en demokratisk forening skal vores organisation bygges sådan op. medlemmer/værger vælger deres repræsentanter. de valgte repræsentanter leder og ansætter (sat op på en anden måde. medlemmerne er vælgerne, bestyrelsesmedlemmer er politikerne og kontoret/de ansatte er embedsfolk) Hvis de ansatte sidder i bestyrelsen skaber det for mange dilemmaer fx. repræsentere de medlemmernes ønsker og behov eller egne interesser De er egen ledelse De er inhabile i alle sager angående ansatte De tager pladser fra de frivillige, der derfor ikke kan få plads i bestyrelsen og medlemmerne bliver ikke repræsenteret ( forældre der repræsentere deres børn, frivillige trænere og repræsentanter fra senior afd. kan blive skubbet ud hvis der sidder for mange ansatte) de ansatte skal have en medarbejderrepræsentant i bestyrelsen uden stemmeret

Luk