Menu

Dagsorden til ordinær generalforsamling

image
09. marts 2023 kl. 11:05

Kære medlemmer

Så er det endnu en gang tid til vores årlige ordinære generalforsamling.

I indkaldes hermed til torsdag den 16. marts 2023 kl. 19:00 i vores klubhus på Husumgade 44 i cafeen.

Generalforsamlingen blev indkaldt d. 15 februar 2023. 

Dagsorden for ordinær generalforsamling.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Forpersonens beretning

Forpersonens beretning kan læses her

4. Forelæggelse af regnskab 

5. Behandling af indkomne forslag

Indstilling fra Damesenior serie 1 V. Kystan Palanai-Jafi 

Nørrebro Uniteds bestyrelse skal fremover sikre at økonomiske midler i seniorudvalget prioriteres ligeligt mellem herresenior og kvindesenior. 

Læs hele forslaget her 

6. Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen indstiller at børn og unge kontingent fastsættes til 1000 kr. om året.

Bestyrelsen indstiller at seniorkontingentet fastholdes på sit nuværende niveau på 1600 kr. om året.

Bestyrelsen motivation for kontingentændringerne kan læses her

  1. Forelæggelse af af budget

 

8. Valg af næstforperson

David Jacob Ottesen genopstiller som næstformand 

Læs hans opstilling her

9. Valg af kasserer

Hans Jesper Langebæk genopstiller som kasserer 

Læns hans opstilling her

10.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Anders Berntsen genopstiller som bestyrelsesmedlem 

Læs hans opstilling her

Line Kølby genopstiller som bestyrelsesmedlem 

Læs hendes opstilling her 

Maria Juul Riemenschneider stiller op til bestyrelsen som bestyrelsesmedlem 

Læs hendes opstilling her 

Terje Bech stiller op til bestyrelsen som bestyrelsesmedlem 

Læs hans kandidatur her

11. Valg af revisor 

 

12. Eventuelt 

 

De bedste hilsner

Niels Bugge

Forperson

Nørrebro United

 

 

Luk